Disclaimer

De vrijwilligers van het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie niet altijd up-to-date is of onjuistheden bevat. Aan de tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
IVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade die het directe of indirecte gevolg is van – of in verband staat met – het gebruik van de beschikbare informatie van deze website of als gevolg van deelname aan activiteiten georganiseerd door het IVN.
 
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de leden en vrijwilligers van het IVN. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij dat niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.