Werkgroep Publiciteit

Onder de Werkgroep Publiciteit vallen de volgende activiteiten:

De nieuwsbrief voor leden en donateurs
De activiteitenbrief en het informeren van de media
De website
Informatiefolder
Andere vormen van publiciteit

Nieuwsbrief:
De digitale Nieuwsbrief voor leden en donateurs komt uit wanneer het bestuur iets belangrijks te melden heeft.

De Activiteitenbrief en het informeren van de media:
Van de activiteiten, die we als IVN Haaksbergen organiseren, worden de leden, donateurs en geregistreerde belangstellenden geïnformeerd middels een Activiteitenbrief.
Verder worden de media (diverse kranten) ingelicht over de aanstaande activiteiten.
Bovendien worden de georganiseerde activiteiten ook in agenda’s van enkele andere organisaties, zoals de VVV opgenomen.
Onder het kopje activiteiten op de homepage staat  de meest actuele informatie over de activiteiten vermeld.

De website:
De werkgroep voegt nieuwe informatie toe en onderhoudt de bestaande informatie op de website van het IVN Haaksbergen.

Informatiefolder:
In de informatiefolder vindt u algemene informatie over de missie, het bestuur en de diverse werkgroepen van IVN Haaksbergen.

Andere vormen van Publiciteit: posters, flyers en foldermateriaal.

Facebook en Instagram IVN Haaksbergen