Buurserzand

 

Zelfs in West-Europa is het natte heidelandschap van het Buurserzand (445 ha.) met haar karakteristieke leefgemeen-schap een zeldzaamheid. Oude jeneverbesstruiken, klokjesgentiaan, beenbreek, parnassia, zonnedauw en orchideeënsoorten. De das, de levendbarende hagedis en het gentiaanblauwtje. Zij maken dit gebied tot een uniek stukje natuur.

Met het Buurserzand verwierf Natuurmonumenten in 1929 haar eerste natuurreservaat in Overijssel. Het werd destijds geschonken door de weduwe Edwina van Heek. Met het Rietschot en het Meujenboersven zijn in het begin van deze eeuw twee succesvolle herontwikkelingsprojecten gerealiseerd. Dankzij grondig vooronderzoek en uiterst nauwkeurig graafwerk. Oeroude kalkrijke kwelwaterstromen zijn weer op gang gekomen. Verdwenen plantensoorten verschijnen langzaam maar zeker weer in het veld.

Een voldoende hoge waterstand blijft de cruciale factor in het behoud van het Buurserzand. Afplaggen, begrazing en maaibeleid moet de heide in stand houden. In juni bedekt de dopheide het Buurserzand met een zachtroze deken. Vanaf augustus kleurt het gebied paars van de struikheide. Los hoes De Bommelas heeft een markante plaats in het Buurserzand, evenals de historische markepalen die er zijn te vinden. Het Buursermeertje herinnert aan de tijd dat de textielarbeiders uit Enschede er kwamen recreëren. De waterplas is met de hand uitgegraven en biedt nog steeds vertier voor jong en oud.

Fiets- en wandelpaden doorkruisen het gebied. In het Rietschot bevindt zich een uitkijkpunt en op verschillende plekken zijn rustbankjes geplaatst. Aan de Stendermolenweg 9 is infocentrum De Wakel gevestigd. Daar is koffie te koop, wc-bezoek is mogelijk en men vindt er informatie over het Buurserzand en Natuurmonumenten.