ANBI gegevens

 

IVN afdeling Haaksbergen

Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI’S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave:

  1. Naam van de vereniging
  2. RSIN-nummer
  3. Contactgegevens
  4. Samenstelling bestuur IVN afd. Haaksbergen
  5. Beloningsbeleid IVN Haaksbergen
  6. Doelstelling IVN afd. Haaksbergen
  7. Beleidsplan en activiteiten IVN afd. Haaksbergen
  8. Financieel verslag

1. Naam van de vereniging :

De vereniging staat ingeschreven als Afdeling Haaksbergen van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie.
De nu gebruikte verkorte naam is IVN afd. Haaksbergen.

2. RSIN-nummer :

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN Haaksbergen is 802691961

3. Contactgegevens :

4. Samenstelling bestuur IVN afd. Haaksbergen :

5. Beloningsbeleid IVN Haaksbergen :

Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichte werkzaamheden. Wel mogen zij gemaakte kosten declareren volgens de tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgestelde richtlijnen.

6. Doelstelling IVN afd. Haaksbergen :

6.1.  De vereniging heeft ten doel binnen het gebied van de gemeente Haaksbergen:

6.2 IVN-Haaksbergen tracht dit doel te verwezenlijken door :

6.3Waar mogelijk dient ter zake van de uitvoering van de doelstelling, aan samenwerking met het IVN prioriteit worden gegeven.

7. Beleidsplan en activiteiten IVN afd. Haaksbergen:

7.1.  Algemeen

7.2.  Activiteiten

De activiteiten van de verschillende werkgroepen staan vermeld onder: www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/werkgroepen
Verder worden de activiteiten, zoals lezingen, wandel- en fietstochten etc. ook vermeld onder: www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/activiteiten

7.3.  Samenwerking met andere organisaties

Het IVN afdeling Haaksbergen werkt nauw samen met andere Haaksbergse verenigingen en organisaties. De in de afgelopen jaren opgebouwde contacten hebben weer geleid tot samenwerkings-projecten met onder andere:

8. Financieel verslag:

Het financieel verslag is op verzoek bij de penningmeester in te zien.