Werkgroep Lezingen en cursussen

 

IVN staat voor educatie. Die doelstelling komt in lezingen en cursussen helemaal tot zijn recht. Zo zijn bij ons tientallen wandelgidsen opgeleid voor hun taak.

Deze cursus is deels gegeven aan de hand van theorielessen met tekst- en beeldmateriaal. Maar ook door veel op pad  te gaan met ervaren gidsen breidt de kennis der natuur zich alleen maar uit.

Verder nodigen we ‘kenners’ uit die tijdens een thema-avond iets vertellen over een onderwerp waarin ze zijn gespecialiseerd. Dat gebeurt dikwijls in de vorm van een beeldpresentatie. Maar we merken ook dat een kleine workshop in de levende natuur erg in de smaak valt. De thema’s liggen vaak dicht bij huis. Zoals herinrichtingsplannen met betrekking tot de naaste omgeving, amfibieën in het veen, bomen in Haaksbergen, nachtvlinders in de heemtuin of begrazing door schapen. Soms is het onderwerp algemener van aard: roofvogels, weidevogels, waterbeheersing. Maar altijd leerzaam!

Contactpersonen:

Henk Holsbeeke
053-574 47 94
hholsbeeke1943@kpnmail.nl
Wiebo te Beest
053-572 61 11
wtebeest@kpnmail.nl