Jongeren IVN vanaf 13 jaar

Steeds meer kinderen willen doorgaan bij het JeugdIVN nadat ze naar de brugklas zijn gegaan, omdat ze het zo leuk vinden.

Omdat zij natuurlijk ouder worden en hun interesses en mogelijkheden veranderen, richten we dit seizoen met en voor hen een nieuwe groep op met een nieuw passend programma: het JongerenIVN. De deelnemers hebben inspraak in het programma dat wordt ontwikkeld.

Mogelijke activiteiten zijn, onder andere met de Vogelwerkgroep nestkasten schoonmaken en controleren, zelf een uilenkast timmeren en onderhouden, meehelpen met de natuurwerkochtend, meehelpen bij de inrichting van het Belevingsbos, maar ook assisteren bij ochtenden van het JeugdIVN. Ook moet nog een passende naam bedacht worden.

Nieuwe jongeren zijn van harte welkom. Deelname kost € 17,50 per seizoen (schooljaar), waarbij je 1x gratis en vrijblijvend kunt proberen of het iets voor je is. Je kunt contact opnemen met Wil van Hout, tel. 0485-453 809 of mail w.van.hout1@kpnplanet.nl.