Verslagen

Verslag Watervogeltelling weekend 14,15,16 januari 2023

Nu de coronacrisis achter de rug was konden we weer met volle sterkte de 3 telgebieden Ravenstein/ Herpen, Hamelspoel en Hertogswetering inventariseren op watervogels.
Vanuit de vogelwerkgroep hadden zich 8 personen opgegeven, dus een goede bezetting.

Helaas die zaterdag was de slechtste dag van het weekend, de hele dag regende het pijpenstelen. Gevolg: afgelasting.
De compensatiedag, maandagmorgen, bleek ook een verkeerde keus te zijn, wéér regen.

Ik heb zondagmorgen Ravenstein geïnventariseerd en maandagmiddag tussen de buien door nog een poging gewaagd om de andere 2 gebieden af te maken. De inventarisatie bij de Hertogswetering moest ik afbreken vanwege de regenbuien en moeilijke begaanbaarheid van het terrein.

Het eindresultaat viel erg tegen. Er waren veel minder vogels dan vorige jaren, wat volgens SOVON een algemene tendens is bij de in dit jaar getelde gebieden. Vermoedelijk zijn de vogelgriep, storm en de regen de oorzaak.

Opmerkelijk waren er weinig eenden, ganzen en helemaal geen meeuwen.
Bijzondere waargenomen vogel: 1 ijsvogel gespot in de wetering tegenover het voetbalveld van Herpen.
SOVON heeft de ontvangen gegevens goedgekeurd voor verwerking in hun data.

Wil Ariëns
Ravenstein
Grauwe gans   5
Knobbelzwaan   2
Wilde eend  10
Grote zilverreiger   1
Aalscholver   2
Waterhoen  13
Meerkoet  21
7 soorten / totaal 54
Hertogswetering/Spoorlijn
Fuut   2
Blauwe reiger   1
Grote zilverreiger   1
Meerkoet   6
IJsvogel   1
5 soorten / totaal 11  (Telling niet compleet)
Hamelspoel
Grote Canadese gans   1
Nijlgans   2
Wilde eend   4
Kuifeend  43
Fuut   5
Blauwe reiger   1
Grote zilverreiger   1
Waterhoen   2
Meerkoet 104
9 soorten / totaal 163

Tuinvogeltelling 2023

De resultaten van de tuinvogeltelling van 27, 28 en 29 januari 2023, door de leden van de Vogelwerkgroep IVN-Grave, laten de volgende resultaten zien:

In totaal hebben 16 leden de telling doorgegeven, 1 meer dan in 2022.
Er zijn 19 soorten, 2 meer dan in 2022, en totaal 251 vogels geteld, dat is 26 minder dan in 2022.

Opvallend is dat de aantallen blijven afnemen t.o.v. vorige jaren en dat de heggemus bij ons door de meeste werd waargenomen, terwijl hij in de landelijke telling niet bij de eerste tien voorkomt. Ook de Turkse Tortel komt goed in de uitslag voor en merkwaardig, allemaal in tweetallen, alsof het al koppeltjes zijn.

De hoogste scores werden geteld door de leden welke in buiten- of bosrijk gebied woonden. De merel blijkt na enkele slechte jaren, door virusziekte, zich weer te handhaven op een vaste plaats in de top.

Dit jaar is er dus geen ringmus, putter, spreeuw, zanglijster of staartmees gezien. Jammer, deze keer vielen geen toevalstreffers in het vroege vogeljaar!

Bij de VWG Grave is op de 1ste plaats de huismus geëindigd met de koolmees op 2 en pimpelmees op 3.
Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk, zie de tabel tuinvogeltelling 2023

Inzenders dank voor de bijdrage aan deze telling.

Wil Ariëns. 01-02-2023