Project Graafsche Raam

Het waterschap Aa en Maas is bezig met het project Graafsche Raam als onderdeel van het Gebiedsplan Raam.

Zij doen hierbij het volgende:

Voor meer informatie over het hele project kunt u kijken op Project Graafsche Raam.

Het Jeugd IVN heeft hierbij het Project EVZ Gemaal van Sasse.

Daarnaast hebben de werkgroep Flora en de vogelwerkgroep een Nulmeting gedaan.

Graafsche Raam Nulmeting

Op 12 Juni 2021 de dag van de nulmeting rondom het Graafsche Raam, starten we met een enthousiaste groep vrijwilligers met een presentatie door Bart Brugmans van Waterschap AA en Maas over het project Graafsche Raam. De oevers van het Graafsche Raam worden volgend jaar opnieuw ingericht voor een betere biodiversiteit, een beleefbaar Raam en ruimte voor recreatie en cultuurhistorie, het doel van de nulmeting van vandaag is het inventariseren van plantensoorten, vlinders en libellen die op dit moment aanwezig zijn (de vogelwerkgroep en de amfibieën werkgroep tellen op een ander moment). Verder is er uitgelegd hoe we de nulmeting moesten uitvoeren en waar we op moesten letten. Daarna gingen we door met een presentatie van Just clean up gepresenteerd door Max van Elzen en Eva Leeman, een organisatie die het initiatief hebben genomen om opruimdagen van zwerfafval te organiseren in en rondom Grave. Zwerfafval heeft ook een negatieve invloed op de biodiversiteit, daarom houden ze zich ook bezig met de biodiversiteit in Grave. De groep vrijwilligers is heel divers, mensen uit de fotowerkgroep IVN, IVN gidsen, IVN leden, Just clean up, AA en Maas en ecologen uit diverse streken.

Na de presentaties gaan we aan de slag. Met de Apps’ Runkeeper om de gelopen route in kaart te brengen en OBSIdentify ter ondersteuning voor het determineren. De vrijwilligers zijn ingedeeld in 4 groepen, elke groep heeft een deel van het Graafsche Raam, en iedere groep heeft een fotograaf die de vlinders en libellen in kaart brengt. Iedereen is erg enthousiast dat we er samen weer op uit kunnen en planten, vlinders en libellen kunnen determineren. Het is een erg leerzame dag, groepen wisselen onderling kennis uit, onder tussen genietend van het mooie weer en elkaars gezelschap. Iedere groep heeft al na 100 meter een lange lijst met diverse planten, vlinders en libellen opgeschreven die gesignaleerd zijn, onder anderen de Zomer Eik, Es, Haagwinde, Kweek, Liesgras, Morgenster, Vlier, Hazepootje, Reuzeberenklauw, Lantaarntje, grote Keizerlibel, Waterlelievlinder en Jacobsvlinder. Eva Leeman heeft op het hele traject afval in kaart gebracht en opgeruimd. De bevindingen van deze dag worden later verwerkt. Na afloop hebben we ons verzameld bij kinderboerderij Buitengewoon waar een heerlijke lunch op ons wachten, daarna hebben we nog rustig nagetafeld.

Ieder jaar gaan we opnieuw meten rond het begin van de zomer. Dit geeft de waterschap een beeld van hoe het met de biodiversiteit gaat en hoe hij zich ontwikkeld na het realiseren van de plannen rondom het Graafsche Raam.

Al met al een heel geslaagde dag waar iedereen van genoten heeft. Bedankt voor het initiatief en het organiseren van deze actiedag Hans Hofhuizen en Gerard Jansen en bedankt voor de fijne samenwerking Just clean up, waterschap AA en Maas en ecologen!

Ook door de Vogelwerkgroep zijn tellingen gedaan in het kader van de nulmeting. De resultaten leest u in deze bijlage:
Nulmeting Vogelwerkgroep Graafsche Raam

Project Graafsche Raam

De foto bovenaan is gemaakt door Maria van der Wijst, onderstaande foto door Jos van der Wijst

Graafsche Raam