Vogelwerkgroep

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur en met vooral aandacht voor vogels. En waar gezelligheid tijdens hun activiteiten belangrijk is. De vogelwerkgroep is onderdeel van natuurvereniging IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland en SOVON.

De vogelwerkgroep vergadert 6x per jaar op de eerste maandag van de even maanden om 19.30 uur in het Buitenhuis op landgoed Mariëndaal. Op de oneven maanden wordt er zover mogelijk een “Vogeluitje” gehouden. Deze vogeluitjes gaan naar locaties waarvan bekend is dat er veel vogels te vinden zijn. Zo kunnen er vogeluitjes zijn die een ochtend beslaan, maar ook die een groot deel van de dag nodig hebben.

De ochtend-Vogeluitjes gaan bijvoorbeeld naar de natuurgebieden de Ooijpolder, de Harense toren en de Hemelrijksewaard.
De daguitjes gaan bijvoorbeeld naar de Oostvaardersplassen of Plan Tureluur in de provincie Zeeland.

De vogelwerkgroep heeft verschillende subgroepen die naast een coördinator in wisselende samenstelling activiteiten uitvoert:

Uilengroep
Deze houdt zich bezig met ophangen van uilenkasten, onderhoud plegen aan deze uilenkasten, monitoren en telling uitvoeren van huisvesting in deze kasten en de telling van de broedgevallen (de succesvolle en niet succesvolle). Het gaat hierbij vooral om steenuilen en kerkuilen.
De uit de tellingen verkregen resultaten worden doorgegeven aan SOVON en Brabants Landschap.

Weidevogeltelling

Deze groep voert tellingen uit op verschillende momenten in het jaar o.a. in het natuurgebied Keent en landgoed Mariëndaal. Doordat Keent verandert van een landbouw gebied naar een natuurgebied neemt het aantal weidevogels af. Hierdoor wordt de telling hier om het jaar gehouden.

Winterwatervogeltelling

Jaarlijks wordt er in januari in de omgeving van Ravenstein een telling gedaan van watervogels in gebieden die hiervoor zijn aangewezen door SOVON.

Nestkasten

In en om het landgoed Mariëndaal verzorgt deze subgroep het plaatsen en onderhouden van nestkastjes voor broedvogels. Ook doet zij tellingen van het aantal succesvolle en niet succesvolle broedgevallen. De tellingen worden doorgegeven aan de daarvoor bestemde organisaties.

Voor de telresultaten kunt u kijken bij onze verslagen.

Lid worden?

Als je zin hebt om aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of wilt bezien of de activiteiten van de Vogelwerkgroep aansluiten bij je interesse, kan je onze vergadering bezoeken om te horen wat wij doen. Je bent van harte welkom.

Voor meer informatie kan je mailen met onze coördinator Hans Stoelwinder: hans.is.online@gmail.com