Een veilige omgeving voor iedereen

Hoe Natuurvereniging omgaat met ongewenst gedrag binnen de vereniging

Voor onze verenging zijn ongewenst gedrag – denk aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, niet te tolereren. Respect, gelijke behandeling en een veilige omgeving zijn voor iedereen binnen de vereniging zeer belangrijk. Hiervoor hebben we een gedragscode vastgesteld die van toepassing is op iedereen die actief is binnen de verenging.

Zie voor meer informatie: Gedragscode Natuurvereniging IVN Grave.

Vertrouwenspersoon

We streven naar het voorkomen van ongewenst gedrag, maar toch kunnen ook bij Natuurvereniging IVN Grave zaken voorkomen die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Daarom ook heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij deze vertrouwenscontactpersoon kun je terecht als jij je – en op welke manier dan ook – niet correct behandeld voelt. Deze vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de organisatie.

Ongewenste omgangsvormen

Heb je te maken met ongewenst gedrag en wil of kun je de persoon in kwestie niet aanspreken op het gedrag of heeft het geen effect? Neem dan actie. Anders bestaat het risico dat de persoon doorgaat met het gedrag.
Ongewenst gedrag kan leiden tot stress, psychische of lichamelijke klachten. Blijf er niet mee rond lopen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor jou.

Antoinet van Berkel is vertrouwenspersoon bij Natuurvereniging IVN Grave. Maakt u hier kennis met haar.