Excursie pionierplanten

We gaan op zoek naar pionierplanten in ’t Sohr en het gebied tot aan de brug ’t Veunderke.
Dat gebied is onlangs op de schop geweest en is dus een ideaal gebied voor pionierplanten.
Maar wat zijn dat nu eigenlijk: pionierplanten?
Planten die zich spontaan vestigen op kale grond.
Dat zijn plaatsen waar grond is omgezet voor het leggen van leidingen of door het storten van grond  om een laagte op te hogen of een “voorlopige “ opslag van grond die langer duurt dan gepland.
Vaak raken zo’n gronden later begroeid met grassen en dan kunnen veel pionierplanten niet meer kiemen.
Maar sommige gronden worden elk jaar opnieuw kaal gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een rivier telkens dezelfde stukken grond kaal schuurt bij hoog water met zijn enorme snelheid. Of als akkers/moestuinen elk jaar opnieuw worden omgeploegd/omgespit. Die akkerpionierplanten komen op akkers bijna niet meer voor ( chemische onkruidbestrijding) maar nog wel langs rivieroevers. En natuurlijk in je eigen moestuin!

Klaproos
Waar
Molen zonder wieken Blitterswijck
t.o. Ooijenseweg 9-11
5863 AL Blitterswijck
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Wim Philipsen

IVN De Maasdorpen

Ontdek meer over

Deel deze pagina