Mariapeel

Ooit werden Limburg en Noord-Brabant gescheiden door een gigantisch moerasgebied van zo’n 30.000 ha. De Groote Peel, de Mariapeel en Deurnsche Peel, met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 4.500 ha, zijn de belangrijkste restanten van dit uitgestrekte hoogveengebied.

De Deurnsche Peel ligt ten zuidoosten van Deurne en behoort tot de Brabantse Peel. Dit gebied sluit aan op de Mariapeel, die in de provincie Limburg ligt. Beide gebieden vormen een groot bijna aaneengesloten natuurgebied.

Turf

Veel van het veen, destijds economisch zeer waardevol, is afgegraven en afgevoerd. In de Deurnsche Peel is zelfs nog tot 1983 machinaal turf gewonnen. De sporen van de turfwinning zijn overal nog volop zichtbaar.
Filmpje over het turfsteken.

Schapen

Vroeger lagen er in het gebied grote heidevelden. Schapen zorgden ervoor dat de heide niet overwoekerd raakte door gras en bomen. In die tijd lagen er in de Peel veel schaapskooien. Ze zijn vrijwel allemaal verloren gegaan. Een is er echter opnieuw opgebouwd in de Mariapeel. Dit is Pauls Koije, uit ca. 1800. De schapen zijn vervangen door Nederlandse landgeiten. Deze geiten zijn erg nuttig bij het open houden van het peellandschap.

Internationaal erkend wetland

De Mariapeel is onderdeel van het Europees beschermde Habitatrichtlijngebied Mariapeel/Deurnese Peel/Grauwveen. Het omvangrijke, natte gebied is van grote betekenis is voor de avifauna. De veenmoerassen zijn namelijk niet alleen van groot belang voor de plantenwereld, maar ook voor de vele vogels die hier voorkomen. In de Peel leven met name veel kleine insectenetende zangvogels zoals de Blauwborst en de Sprinkhaanzanger. Uiteraard komen er ook veel weidevogels, eenden en ganzen voor.

Een bijzondere doortrekker is de Kraanvogel. Deze sierlijke vogel trekt vanuit Scandinavië en Rusland in oktober en november naar het zuiden om te overwinteren. Ieder jaar strijken grote of kleine groepen Kraanvogels neer in de Peel. (Bron: http://www.staatsbosbeheer.nl/ )

Momenteel wordt er door Staatsbosbeheer hard gewerkt in de Mariapeel.
Wat men precies wil bereiken lees je hier.

Vogelwerkgroep ‘t Hökske monitort de vogelstand in het gebied. Ook Mariet Verbeek (lid van Vogelwerkgroep IVN De Maasdorpen) is vaak te vinden in de Mariapeel. 

Meer informatie over het ontstaan van dit peellandschap en over de flora en fauna vind je in onderstaand document. Om een indruk van dit boeiende gebied te krijgen, kun je hier de foto's bekijken.

Het is de moeite waard dit natuurreservaat eens te bezoeken. 
Hieronder kun je de route bekijken,  wandelkaarten en etra info downloaden.

Routekaart Mariapeel 

Wandelkaart Griendtsveen

Wandelkaart Mariaveen

Filmstrip Natuur Mariapeel