Vogels

WaterVogelTellingen

De WaterVogelTellingen (WVT) seizoen 2022-2023

De watervogels worden zo nauwkeurig mogelijk geteld of bij grote aantallen zo precies mogelijk gestart.

Watervogeltelling 2022-2023
Venlo – Grub~vorst Grub. -Lottum
Soort sept okt nov dec jan feb mrt apr Soort sept okt nov dec jan feb mrt apr
Aalscholver 16 13 28 70 16 19 29 19 Aalscholver 7 13 14 34 4 11 18 10
Blauwe Reiger 4 9 8 7 7 4 2 2 Blauwe Reiger 7 3 9 2 9 1 2 1
Casarca 2 2 1 Casarca 2 2 1 6 2
Dodaars 3 2 4 1 Dodaars 1
Fuut 3 4 3 6 7 Fuut 1 4 3 3 1 3
Grauwe Gans 8 13 27 70 7 62 19 Grauwe Gans 212 342 495 984 260 130 62 46
Grote Canadese Gans 15 18 34 12 10 7 Grote Canadese Gans 22 2 155 199 88 34 13 19
Grote zaagbek 1 Grote zaagbek 2
Grote Zilverreiger 2 2 Grote Zilverreiger 1 2 1 1 1
Ijsvogel 1 1 1 1 1 Ijsvogel
Kievit 32 26 26 5 1 Kievit 23 6 4
Kleine Mantelmeeuw 2 2 1 Kleine Mantelmeeuw 1 1
Kleine Plevier 1 4 Kleine Plevier 5 1
Knobbelzwaan 7 2 2 2 Knobbelzwaan 4 5 7 7 8 7 11
Kokmeeuw 741 926 686 1244 1231 612 42 10 Kokmeeuw 122 214 4 10 10 162
Kolgans 1 2 Kolgans 500 103 15
Krakeend 8 5 72 32 63 12 Krakeend 2 4 119 6 12 19 6
Kuifeend 4 4 26 3 Kuifeend 3 28 8
Meerkoet 3 4 3 12 7 10 9 9 Meerkoet 1 2
Nijlgans 2 1 3 2 2 7 2 4 Nijlgans 40 8 8 20 4 10 70 40
Ooievaar 1 1 2 Ooievaar 1 1
Geelpoot meeuw 1 1 Geelpoot meeuw
Scholekster 5 4 Scholekster 2 3
Slechtvalk 1 1 1 Slechtvalk
Soepeend 2 8 5 13 3 6 9 4 Soepeend 1 2
Soepgans 1 42 13 16 2 19 6 11 Soepgans 2 1
Stormmeeuw 2 21 6 12 3 Stormmeeuw 2 6
Waterhoen 1 10 18 13 10 17 8 1 Waterhoen
Wilde Eend 106 118 69 139 78 27 54 45 Wilde Eend 14 153 29 74 41 37 20 18
Wintertaling 4 23 63 81 8 66 22 Wintertaling 12 10 8 2
Zilvermeeuw 19 3 4 35 2 5 3 1 Zilvermeeuw 2 1 4 3 5 3 4 1
Pijlstaart Pijlstaart 2
Witgatje 1 1 Witgatje
Pontische meeuw 1 1 Pontische meeuw
Hybride GrgxCan/ GrrxInd 2 1 Hybride GrgxCan/ GrrxInd 4 2 4 2
Grote zeeëend 2 Grote zeeëend
Lepelaar Lepelaar 2
Aantal vogels: 942 1207 941 1819 1480 900 351 161 440 750 1232 1608 457 461 245 170
Soorten Watervogels: 19 20 16 22 17 25 29 20 14 13 15 20 14 17 19 17
Andere soorten: 25 27 26 19 15 23 25 31 11 16 16 13 5 16 14 9
Aantal soorten: 44 47 42 41 32 48 54 51 25 29 31 33 19 33 33 26

Ontdek meer over

Deel deze pagina