Vogels

WaterVogelTellingen

De WaterVogelTellingen (WVT) seizoen 2023-2024
De watervogels worden zo nauwkeurig mogelijk geteld of bij grote aantallen zo precies mogelijk geschat.

Watervogeltelling 2023-2024
Venlo – Grubbenvorst Grubbenvorst  -Lottum
Soort sept okt nov Soort sept okt nov
Aalscholver 16 31 14 Aalscholver 3 14 11
Blauwe Reiger 10 11 3 Blauwe Reiger 3 7 5
Casarca Casarca 9
Dodaars 3 Dodaars
Fuut 3 Fuut 1 5
Grauwe Gans 8 14 11 Grauwe Gans 230 1235 140
Grote Canadese Gans 2 22 12 Grote Canadese Gans 90 10
Grote Zilverreiger 1 Grote Zilverreiger                           2
Ijsvogel Ijsvogel
Kievit 61 37 Kievit
Kleine Mantelmeeuw 1 Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan 1 Knobbelzwaan 6 6
Kokmeeuw 512 1061 944 Kokmeeuw 43
Kolgans 26 Kolgans 8
Krakeend 8 11 Krakeend 36
Kuifeend 1 Kuifeend 15
Meerkoet 4 16 Meerkoet 22
Middelste zaagbek 2 Middelste zaagbek
Nijlgans 1 14 8 Nijlgans  12 42 7
Ooievaar 1 Ooievaar
Geelpoot meeuw Geelpoot meeuw
Rietgans 9 Rietgans 5
Scholekster 2 Scholekster
Slechtvalk 1 Slechtvalk
Smient 1 Smient
Soepeend 2 4 2 Soepeend
Soepgans 1 Soepgans 2 3
Stormmeeuw 5 1 Stormmeeuw
Waterhoen 5 7 Waterhoen
Watersnip Watersnip 3
Wilde Eend 58 114 82 Wilde Eend 16 16 68
Wintertaling 18 17 Wintertaling 15
Zilvermeeuw 1 3 4 Zilvermeeuw
Hybride GrgxCan 2 Hybride GrgxCan
Kleine Zilverreiger Kleine Zilverreiger 1
Aantal vogels: 619 1373 1217 266 1482 343
Soorten Watervogels: 13 17 24 6 15 13
Andere soorten: 21 23 21 8 13 14
Aantal soorten: 34 40 45 14 28 27

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina