Werkgroep Weidevogelbescherming

De werkgroep Weidevogelbescherming wil graag in samenwerking met agrariërs komen tot het beschermen van weidevogellegsels, om zo de weidevogelstand weer groter te maken. De werkzaamheden bestaan uit het markeren van nesten, het eventueel plaatsen van nestbeschermers en het beschermen van nesten bij agrarische werkzaamheden zoals ploegen, eggen, zaaien en bemesten. Ook is de werkgroep actief bij het beschermen van kuikens van weidevogels.

KievitsnestKievitsnestDe werkgroep is momenteel actief in de omgeving van Wijhe en Olst: Schippershuizen, Hengeveld en Damshoek.

Ieder jaar worden de resultaten in een verslag vastgelegd en naar de regionale coördinator van het landelijke weidevogelproject gestuurd. De resultaten worden ieder jaar gepubliceerd in het jaarverslag weidevogelbescherming van het Landschap Overijssel.

WulpennestWulpennestVoor geïnteresseerden worden jaarlijks cursussen georganiseerd.

Meer informatie: Luud Steen, (0570)-522362, of  contact