Werkgebied

Het werkgebied van IVN de Grutto Wijhe-Olst omvat het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe met de kernen (dorpen en buurtschappen):

   *  Boerhaar
   *  Boskamp
   *  Den Nul
   *  Eikelhof
   *  Elshof
   *  Herxen
   *  Marle
   *  Middel
   *  Olst
   *  Welsum
   *  Wesepe
   *  Wijhe

Boerhaar ligt aan de Soestwetering, ten zuidoosten van Wijhe. Het is een waterwingebied met een gevarieerd landschap van hooilanden, bos, water, houtsingels en struweel. Van oudsher komen hier vele landgoederen voor. De wandel- en fietsroutes bieden veel mogelijkheden het mooie gebied te verkennen.

Boskamp ligt ten Oosten van Olst, midden in een prachtige landelijke omgeving. De kern dankt zijn bestaan aan een havezate, een ridderlijk kasteel, dat honderden jaren geleden gebouwd werd door een adellijke familie. Het kasteel bevatte ook een kerk. Kasteel en kerk droegen ertoe bij dat steeds meer mensen er omheen gingen wonen. Zo is de Boskamp ontstaan.

Den Nul ligt precies tussen de dorpen Olst en Wijhe.. De naam stamt af van Nol, dat open plek in het bos betekent. Deze open plek heeft plaats gemaakt voor Den Nul. De kern is mooi gelegen tussen het natuurontwikkelingsgebied de Duursche/Fortmonder Waarden en de Duurse Hoek.

Buurtschap de Eikelhof ligt ten Noorden van Olst, achter de Boskamp en is vooral bekend door het Stenen Kruis. Dit kruis staat midden in een weiland aan de Boxbergerweg en dateert uit 1493. Zulke kruisen, ook wel moordkruisen, boetekruisen of veldkruisen genoemd, waren in vroegere eeuwen geen zeldzaamheid.

Elshof ligt tussen Heino en Wijhe in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde.

Herxen, een buurtschap, ligt ten noorden van Wijhe. Volgens een voorzichtige veronderstelling van J.G.J. van Booma zou er in oude tijden ten zuiden van Swol (= Zwolle) een aanzienlijke man, genaamd Haarke hebben geleefd. Herxen zou een afgeleide zijn van 'de woonplaats van Haarke'.

Marle ligt aan de westelijke oever van de rivier de IJssel. Omdat heel vroeger een IJsselbedding ten westen van Marle lag, vormde die de natuurlijke grens tussen Gelderland en Overijssel. Met Marle wordt waarschijnlijk 'moerassig land' of 'weideplaats bij waterplas of waterloop' bedoeld.

Middel is een gebied met weilanden en akkers omgeven door prachtige bossen en niet te vergeten de landgoederen Groot Middel, Weseperveld en Velsbossen aan de Woolsdijk. Als u geluk heeft, kunt u nog grazende reeën zien, maar meestal moet men zich tevreden stellen met de sporen die ze achterlaten.

Olst komt op de oude kaarten voor als een pleisterplaats voor reizigers tussen Zwolle en Deventer. De IJsseldijk vormde de belangrijkste verbinding tussen deze plaatsen. De eerste bebouwing langs de dijk heeft weinig zichtbare sporen nagelaten, met uitzondering van de Bökkers Mölle en enkele panden langs de Veerweg en de Benedendijk. Het dorp heeft zich in noordelijke en zuidelijke richting uitgebreid. De oude kern is te herkennen aan de begrenzing met oude bezittingen als Huize Ter Spille, de Olsterhof en Huize Westervoorde. De overblijfselen van deze bezittingen liggen in de kern en bestaan niet alleen uit oude gebouwen; de vroegere tuinen zijn nu openbaar en in gebruik als park.

Welsum, het aan de linker IJsseloever gelegen dorpje, is vanuit Olst met het pontveer bereikbaar. Het dorpje heeft een rustgevend landschap van oude lindebomen, afgewisseld met akkers en mooie boerderijen met rieten daken. In het voorjaar zijn er vele bloeiende boomgaarden. Het fraaie kerkje heeft een toren dat rond 1475 gebouwd zou zijn. Aan de Welsummer zijde van de IJssel heeft u een prachtig gezicht op de IJssel met zijn uiterwaarden.

Wesepe ligt temidden van weilanden, omringd door bossen en landgoederen. De naam Wesepe is van Keltische oorsprong. 'Wese' betekent weide en 'epe' betekent water. Wesepe wil dus zeggen: een drassige weide. In Wesepe bevindt zich een zeer oude kerk. Het oudste gedeelte van de kerk dateert van kort na 1300. De omgeving van Wesepe leent zich goed voor wandelingen en fietstochten door het prachtige landschap, waaronder landgoed Boxbergen waar vele houtsoorten groeien.

Wijhe, gebouwd op rivierduinen in de IJsseldelta, bestond mogelijk al in de Romeinse tijd. De IJssel, de "groenste rivier van Nederland", die eindeloos bezongen, geschilderd en gefotografeerd is, maakt prominent deel uit van de landschapspatroon in Wijhe. Vele trekvogels strijken er tijdelijk neer. Wijhe is een dorp waar je al wandelend langs de mooie Stationsweg met zijn statige villa's en de boomrijke Oranjelaan het mooie centrum bereikt.