De Grutto Wijhe-Olst
Vogels
zondag27feb2022

Woningbouwvereniging Salland Wonen huisvest ook dieren!

Sinds 2019 neemt de werkgroep deel aan het project Soorten Management Plan van Salland Wonen (de woningbouw cooperatie). Ieder jaar worden de vogels geteld. Dit gebeurd op 3 momenten verdeeld over het voorjaar en de zomer. Op 10 vaste punten in Wijhe worden vogelsoorten geteld gedurende 5 minuten. Door dit consistent te doen krijg je een goed beeld van de vogel populatie in het dorp.

De bedoeling van het Soorten Management Plan is om een algehele ontheffing te krijgen voor vergunningen. In het verleden diende per project een flora & fauna onderzoek plaats te vinden. Op deze manier werd vastgesteld welke soorten er aanwezig waren in een gebouw of plantsoen. Dit koste veel tijd en geld. Daarna was er een risico dat, indien er toch soorten werden aangetroffen die beschermd waren, de bouw stil gelegd moest worden. Bijvoorbeeld omdat er tijdens een dakrenovatie toch vleermuizen werden aangetroffen.

Met de algehele ontheffing worden er standaard voorziening voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen meegenomen.

Een goed voorbeeld is de renovatie en verduurzaming van huurwoningen aan de Willem de Zwijgerlaan en Julianalaan in Wijhe. De aanwezigheid van gierzwaluwen was bekend en er zijn gegevens van de locatie uitgewisseld tussen IVN en Salland Wonen. De renovatie heeft buiten het broedseizoen plaatsgevonden en er zijn voorzieningen aangebracht zodat de gierzwaluw weer terug kon keren. De voorzieningen zijn onopvallend weggewerkt in het dak. Een mooi voorbeeld hoe je natuur inclusief kunt bouwen. Complimenten voor Salland Wonen voor deze aanpak.

Indien je geïnteresseerd bent om mee te tellen laat het ons dan even weten. Ik waarschuw je al we vast even. Je moet vroeg je bed uit, namelijk een half uur voor zonsopgang. Maar het is erg mooi om zo vroeg door het dorp te lopen waar het geluid van de vogels het enige is dat je hoort. En wie weet zien we dit jaar de bonte vliegenvanger wel weer!

Meer informatie en uitleg kun je vinden op de site van Salland Wonen onder Soorten Management Plan.

https://www.sallandwonen.nl/over-ons/actueel/nieuwsarchief/sallandwonen-...