De Grutto Wijhe-Olst
(Moes)tuinen
maandag24jun2019

Rabobank geeft heemtuin nieuwe brug!

Jeanette van den heuvel, vrijwilliger van de werkgroep heemtuin en Jaap Gerkes, secretaris van IVN Wijhe-Olst, hebben in juni een eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Salland mogen ontvangen. Het Coöperatiefonds draagt een bedrag van € 2000 bij aan het vervangen van een van de bestaande brug in de Heemtuin waarvan het houten brugdek dusdanig verrot is dat het niet langer verantwoord was om de brug te laten gebruiken door de bezoekers van de Heemtuin. Met het cooperatiefonds wil de Rabobank bijdragen aan maatschappelijke activiteiten en projecten in het werkgroep van Rabobank Salland. De brug is vervangen door een kunststofbrug van gerecycled plastic en gebouwd door vrijwilliger Ernst Noordhuis. De Heemtuin Veermanshof in Wijhe vervult een belangrijke rol om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen.