De Grutto Wijhe-Olst
IVN
dinsdag23jun2020

Doorgang activiteiten 2021: afhankelijk van Corona

De nieuwe activiteitenkalender staat op de site. Zie bovenaan de homepage. Of activiteiten door kunnen gaan hangt af van de Corona-crisis. Op deze site, in afdelingsblad "de Grutto" en in de regionale kranten worden activiteiten die wel door kunnen gaan aangekondigd.