Over De Grutto Wijhe-Olst

In 2015 bestond “De Grutto” 50 jaar. De eerste 30 jaar onder de noemer van "Vereniging Natuur & Milieu Wijhe”. Om meer bekendheid te krijgen sloot de vereniging zich aan bij het IVN. In 2001 kwam Olst erbij.