‘t Tipke

De vijver is gegraven in 1970-1971 ten behoeve van de aanleg van de A2 en het viaduct dat naast de vijver ligt. Omdat het een afgraving is, heeft de vijver een redelijk vlakke bodem die varieert tussen 2.40 en 3 meter.

Er zwemmen verschillende soorten zoetwatervissen; voornamelijk brasem, voorn, winde, zeelt, baars, karper (oudere schubkarpers en jongere spiegelkarpers), paling en snoek. De visvereniging ’t Tipke heeft hier haar thuisbasis. Zij onderhouden de visstand in de vijver. Om de visstand op peil te houden worden elk jaar witvis en om de paar jaar karper uitgezet. Dit is nodig omdat de aalscholvers de generatie vissen tussen de 10 en 30 cm zo uitdunnen dat die zich niet meer kunnen voortplanten.

In de omgeving van de vijver zien we libellen, vlinders en natuurlijk vogels en eenden. Op en bij het water komen voor: de kleine karekiet, wilde eend, meerkoet, waterhoen, aalscholver, reiger, kokmeeuw, fuut en krakeend.