Werkgroep Uilen en Vogels

Een jaar na de oprichting, in 1986, hebben de leden Harrie Duisters, Frans Valkenburg, Wil Beeren en Piet van der Eijnden† de vogelwerkgroep opgezet met als doelstelling:

1. Geïnteresseerden de gelegenheid bieden om individueel of in groepsverband te genieten van vogels en zodoende hun kennis van vogels te vergroten.

2. Het zo goed als mogelijk bescherming van de vogels en hun leefgebieden zo aangenaam en veilig mogelijk te maken om te broeden.

Het team bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers en organiseren jaarlijks diverse activiteiten, met als hoofactiviteit het inventariseren en registreren van roof- en zangvogels in de gemeente Cranendonck.

ROOF- EN ZANGVOGELS

Gedurende het broedseizoen, wat in ons geval vanaf februari tot en met eind juni duurt, onderhouden de vrijwilligers de nestkasten en inventariseren de legsels van roofvogels zoals de torenvalk, kerk-, steen- en bosuil, alsook zangvogels in de gemeente Cranendonck. Door deze inventarisatie krijgen we een goed beeld van de roofvogelstand in onze natuurgebieden.

De 4 subgroepen werken aan ruim 100 roofvogelkasten die meestal geplaatst zijn bij gastgevers maar ook in de vrije natuur en worden als hoogtepunt van het seizoen geringd door vogelringer Wil Beeren die de ringresultaten doorgeeft aan het vogeltrekstation in Arnhem. De adminstratie van de uilen gaan naar Uilenbescherming Brabants  Landschap.

De 150-tal kleinere zangvogelkasten voor o.a pimpel- en koolmees, boomkruiper, bonte vliegenvanger zijn allen geplaatst in één van Cranendoncks gevarieerde natuurgebieden zoals het Cranendoncks bos en Buulderbroek. Deze nestkasten worden jaarlijks druk bezocht door de zangvogels. In de winterperiode worden de kasten schoongemaakt, voorzien van nieuwe beukensnippers en waar nodig gerepareerd.

VOGELEXCURSIE

De vogelgidsen van IVN Cranendonck organiseren iedere 3de zaterdag van de maand een wandeling. De wandelingen vinden altijd plaats in de diverse natuurgebieden van Cranendonck of directe omgeving en dragen bij aan het delen van kennis, saamhorigheid. We proberen tevens de beginnende vogelaar te enthousiasmeren voor het ‘vogelvak’ om gericht te kijken en te luisteren.

De wandelingen zijn gratis en starten om 8.30 / 9.00 uur in de morgen met een duur van 2 tot 2.5 uur. Via mail of de HAC worden de data bekend gemaakt aan de leden van IVN en belangstellenden. De nachtzwaluwwandeling vindt één keer per jaar plaats en we bieden de mogelijkheid om in groepsverband voor particulieren, onderwijs of verenigingen wandelingen te organiseren.

SAMENWERKING

In een jarenlange nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer Heeze-Leende hebben we o.a.  in opdracht een wandelpad aangelegd voor een aantal natuurgebieden en onderhouden een vogelkijkhut in natuur- en vogelgebied ‘t Goor. De plaatselijke ANV leggen en onderhouden jaarlijks de bloemrijke akkerranden door geheel Cranendonck wat uiteindelijk veel voedsel oplevert voor de uilen en roofvogels. Het vangen van insecten, vlinders, muizen maar ook het aantrekkelijk maken voor bijvoorbeeld de patrijs die hopelijk in deze randen gaan nestelen.

Het samenwerken met overige lokale IVN- en akker- en weidebeschermerverenigingen versterkt het belang voor de vogels in het algemeen en is een collectieve ‘kruisbestuiving’.

PROJECTEN

Middelbare school Bravo! College leerlingen in Budel krijgen jaarlijks handvaardige en educatieve opdrachten tot het maken van o.a. uilenkasten en we hebben in 2022 een nestkastenplan gerealiseerd binnen een groot industrieterrein in Weert.

Het bekijken, luisteren en genieten van vogels in  hun natuurlijke omgeving is voor veel mensen een hobby en we zien graag nieuwe liefhebbers in ons team die het belang behartigen van en voor vogels. Van harte welkom!

 

Vogel in nood of dood?

Een gewonde vogel gevonden?

Vogelasiel Someren – 06.29799316 of Dierenambulance Eindhoven: 040.7470100 of Dierenambulance Weert: 06.11295306. Uitsluitend vervoer binnen district Midden Limburg maar gewonde vogels kunnen wel gebracht worden naar: Graafschap Hornelaan 201, 6001 AC Weert.

 

Een geringde vogel gevonden?

Vogelringer Wil Beeren – 06.33016266

 

Let op: een dode vogel wordt niet meegenomen door de dierenambulance.

Meer informatie – www.dwhc.nl/vragen/

 

Tjabine Guntlisbergen – coördinator (na 15:00 uur het best bereikbaar)

06 23 55 89 16 || vogelsincranendonck@outlook.com