Werkgroepen Schoolgidsen

Natuur- en milieueducatie aan kinderen, het bijbrengen van liefde en respect voor de natuur, is van oudsher een belangrijke poot van IVN-werk.

In de afdeling Cranendonck zijn hiervoor twee samenwerkende schoolgidsengroepen actief:

Schoolgidsen ‘Maarheeze’.

Deze groep bestaat uit 20 gidsen, waarvan er vijf in een werkgroep zitten.

Coördinator is Maria Bles. (tel: 0495-591999  of e-mail: blesmaria@kpnplanet.nl)

Deze schoolgidsen verzorgen de projecten voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Maarheeze, Soerendonk en Gastel.

Schoolgidsen ‘Budel’.

Deze groep bestaat uit 16 gidsen, waarvan er vijf in een werkgroep zitten.

Coördinator is Ria Rijkers (tel: 0495-493420 of e-mail: c.rijkers4@upcmail.nl)

Deze schoolgidsen verzorgen de projecten voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen uit Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

Wat doen de schoolgidsengroepen?

Jaarlijks gedurende drie weken in het voor- en najaar een natuurproject.

Het volledige programma bestaat uit 6 projecten, te weten: “Het Bos”, “De Heide”, “Wegen in de Natuur”, “Ken je eigen dorp”, en “Water”. Bij twee projecten per jaar, komt elk project één maal per drie jaar aan de beurt.

Rond 21 maart van elk jaar organiseert de Gemeente Cranendonck samen met IVN Cranendonck de jaarlijkse Boomfeestdag voor de groepen zeven van alle basisscholen van de gemeente. De schoolgidsen verzorgen een wandeling of natuurspel met het jaarlijks thema als onderwerp en begeleiden bij het planten. Altijd een heel gezellige en leuke ochtend waar heel veel gidsen tijd voor vrij maken.

Voor de onderbouw worden er leskisten over verschillende onderwerpen uitgeleend:

De kabouterkist is voor de groepen 1 t/m 4. Onderwerp lente en herfst. Uitleen 1 week.

De regenboogkist is voor de groepen 1 en 2. Onderwerp kleuren. Uitleen 1 week.

De landschapskist is voor de groepen 3 en 4. Uitleen 1 maand.

Neem contact op met Maria Bles voor nadere informatie.

Gedurende de winter zijn er geen schoolprojecten, maar omdat het prettig is om contact met elkaar te houden en wetenswaardigheden uit te wisselen, is er een winterprogramma voor alle schoolgidsen uit Cranendonck. Meestal vindt dit één keer in de vier à vijf weken plaats op een willekeurige ochtend. Het kan bijvoorbeeld een boswandeling zijn of een excursie. Vaste prik is echter de hobbymorgen begin december. Altijd de moeite waard!

Eenmaal per jaar maken we een gezellig uitstapje. Deze dag wordt elk jaar anders ingevuld, maar zeker is dat de natuur aan bod komt en dat we aan het eind van de dag ergens gaan eten. Het IVN geeft als traktatie een kleine vergoeding voor de kosten, de rest is voor eigen rekening. Het wordt voor iedereen betaalbaar gehouden.

Vele handen maken licht werk. Er zijn veel vrijwilligers nodig voor dit leuke en dankbare schoolgidsenwerk. Een aanvulling in de gelederen blijft dan ook heel welkom. Misschien denk je erover om schoolgids te worden. Als je besluit om eens aan het werk te “proeven”, word je aspirant-schoolgids. In die periode loop je mee met een ervaren schoolgids en kun je leren hoe we de projecten overbrengen op de leerlingen. Overigens heeft iedere gids daarin natuurlijk zijn of haar eigen inbreng. Als je je zeker genoeg voelt  (bij de één duurt dat wat langer dan bij de ander), geef je aan dat je zelfstandig een groepje wilt begeleiden. Zo’n groep kinderen bestaat meestal uit zes leerlingen. Natuurlijk kun je ook altijd, als tussenfase, een stel leerlingen begeleiden terwijl een ervaren gids met jou meeloopt om de helpende hand te bieden als dat nodig is. Je wordt in ieder geval niet voor de leeuwen gegooid!

Enige tijd voordat we starten met een project krijg je te horen in welke weken er gewandeld gaat worden. Je kunt dan aangeven op welke data en hoe vaak je zou kunnen lopen met een groepje kinderen. Met deze gegevens wordt een wandelschema opgesteld. Samen met dit schema krijg je nog wat meer informatie over het onderwerp, over de locatie waar je verwacht wordt en over de data waarop voorgewandeld wordt.

Wat is voorwandelen? Omdat elk project maar eens per drie jaar wordt behandeld, is het goed om het geheugen van alle gidsen nog eens op te frissen. Twee maal wordt er gelegenheid gegeven om onder leiding van één van de werkgroepleden de wandeling een keertje “voor te wandelen”. Het is belangrijk dat je hieraan meedoet, zeker voor de aspirant-gidsen.

Eens in de zoveel jaar organiseert het IVN een schoolgidsencursus. Het is niet verplicht om hieraan deel te nemen. Maar wel heel leerzaam.

Als schoolgids is het niet verplicht maar zeer wenselijk om lid te zijn van het IVN. Je krijgt dan drie maal per jaar onze eigen “Craenkoerier” met allerlei nieuws en wetenswaardigheden. Bovendien ontvang je vier keer per jaar het landelijk tijdschrift van het IVN “Mens en Natuur”.

En als beloning en waardering rouleert er onder de gidsen het tijdschrift ‘Roots’ en het tijdschrift ‘De Natuurgids’.