Kasteeltje Cranendonck en kasteelruïne

De Baronie Cranendonck ontstond omstreeks 1200 rond het gelijknamige kasteel dat in 1673 door de Fransen is verwoest en waarvan in 2009 de funderingen door middel van wallen zichtbaar zijn gemaakt. Hiervoor moesten de poel en de boomgaard verplaatst worden. In de poel leeft onder andere de alpenwatersalamander. De boomgaard bestaat uit hoogstambomen met ouderwetse fruitsoorten, appels, peren, noten.

De Buulder Aa die hier om het terrein van de kasteelruïne stroomt, is de laatste jaren steeds schoner geworden. Als gevolg daarvan vind je er de watergentiaan en de waterranonkel. Het stukje Buulder Aa tegenover de ruïne maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Een stukje natuur dat het ene natuurgebied (Cranendonckse bos) met het andere (de Vloeten) verbindt. Langs de beek zijn daarom veel bomen geplant op de plaats waar eerst landbouwgrond was. Bij het bruggetje staan enkele enorme platanen, herkenbaar aan de vlekkerige gele schors. Deze bomen hangen in de winter vol balletjes: de zaden. In de lente vallen ze niet naar beneden maar waaien uit als pluizen in de wind. In het gebied komen onder andere de bosuil en de boerenzwaluw voor.

De gemeente Cranendonck wenst dit alles veilig te stellen door het integraal te beheren als ‘Landschapspark Baronie Cranendonck’. Een openluchtzwembad, dat zich midden in het gebied bevond, is omgevormd tot een poel. Van hieruit start een aantal wandelroutes.