Afdelingsbestuur

Het bestuur van IVN afdeling Cranendonck bestaat uit:

Voorzitter:                      Annette van Raaij

Secretaris:                      Ilva van Bommel

Penningmeester:          Jos van Velthoven

Het bestuur vergadert 3* per jaar in aanwezigheid van de werkgroepcoördinatoren. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, waarin de jaarstukken worden besproken.

IVN Cranendonck heeft de volgende werkgroepen:

De ledenadministratie wordt verzorgd door Jos van Velthoven, tel.:0495-593270 e-mail: j.vnvelthoven@chello.nl)

Onze website wordt beheerd door Jan Alders, tel. 0495-591973 e-mail janalders05@gmail.com)

 

VRAGEN?

Neem dan contact op met de voorzitter van afdeling Cranendonck:

Annette van Raaij

Meidoornstraat 6

6026 XE Maarheeze

06 – 29510931

a.van.raaij@telfortglasvezel.nl