De Vloeten

De Voeten is een van de weinige gebieden waar het oorspronkelijk glooiend Brabantse landschap nog te zien is. Ontstaan in de laatste ijstijd toen vanuit de droogstaande Noordzee zand naar deze contreien kwam gewaaid en hier duinen en stuifzanden vormde.

In de loop der jaren hebben de boeren de ontgonnen akkers langzaam maar zeker geëgaliseerd zodat de glooiingen verdwenen zijn.

De Vloeten betekent laag en nat gebied en slaat dan ook op de terreinen langs de Buulder Aa en de moerassen aan de noordkant. Daar staat het zelfs in de zomer blank. Je vind hier ook het deels toegankelijke gebied van de Waterzuivering. Met een trekveer kun je een van de vijvers oversteken.

U vindt er veel gagel: een tweehuizige struik met een typische geur die in de winter bloeit. De gagel is beschermd. In het gebied komen onder andere de fitis, tjiftjaf, mezen, gaai, havik en buizerd voor.