Cranendonckse bos en Buulderbroek

Cranendonckse bos

Dit gebied is een zogeheten elzenbroekbos. Het woord ‘broek’ betekent: Laaggelegen land langs de beek. De elzen en wilgen die hier groeien horen het hele jaar met de voeten in het water te staan. Er groeien planten als de gele lis en waterviolier. 

Het Cranendoncks bos bestaat aan de randen uit hoge dennen, eiken en berken. De laagtes worden van water voorzien vanuit de hoge bolle akkers die rond het gebied Cranendonck liggen. Het water komt vooral via kwel naar boven, wat te zien is aan het hiervoor karakteristiek ijzerhoudend bruin water (roestwater). De naam Cranendonck herinnert een de vele kraanvogels die tijdens de voor- en najaarstrek neerstreken in dit gebied om te foerageren. In het Cranendonckse bos vind je vooral veel water en dus moerassen. Toch zijn deze toegankelijk door de vele knuppelbruggen die hier zijn aangelegd. Het bos grenst aan de Buulder Aa, achter de nagebouwde fundamenten van kasteel Cranendonck.  Je vind er ook de belevingstuin van het IVN met o.a. een blote-voeten-pad en een groot bijenhotel van de plaatselijke ANV.

Buulderbroek

Ook Buulderbroek is een gebied met veel water, de naam zegt het al. Hier is het waterwingebied van Cranendonck waar drinkwater wordt opgepompt, gezuiverd en door de leidingen naar de inwoners wordt gebracht. De kwaliteit is zo goed dat je die met een flesje Spa kunt vergelijken. Het is een paradijs voor vogels en insecten. Nadat er nieuwe putten werden geslagen, is het gebied aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars. Je kunt er ondiepe waterlopen oversteken via de grote stapstenen.

Omdat het gebied redelijk goed is afgesloten en er daarom niet zoveel bezoekers komen, er geen mest wordt verspreid, zout wordt gestrooid of andere verstoringen plaatsvinden, is het gebied rijk aan plantensoorten, vogels, zoogdieren en insecten. Mooi voorbeeld is de listersmidse. Op de betonnen delen van de waterpompstations van het waterleidingbedrijf slaan de lijsters de huisjes van de huisjesslakken kapot om zo de slak op te kunnen peuzelen. Verder komen er de zwarte, grote en kleine bonte specht, het goudhaantje, de bonte vliegenvanger en allerlei mezen voor. Zeker een bezoek waard is De Immenhof, een prachtige bijen- en bloementuin, gratis toegankelijk en altijd open.