Het Kranenveld

Het natuurgebied Kranenveld ligt op de hogere delen van een beeklandschap. Sinds 1972 grazen hier IJslandse pony’s. De pony’s zorgen door de begrazing dat het gebied gaat verschralen.

Langzaam maar zeker verschijnen er in het gebied steeds meer korstmossen. Vooral het rendiermos valt op. Dit mos houdt absoluut niet van luchtvervuiling en jarenlang was er dan ook geen stukje mos in de verre omtrek te vinden. De laatste jaren zie je dat de soort langzaam maar zeker terugkomt. Een teken dat de lucht een stuk schoner is geworden.

In dit gebied vallen de solitaire bomen op: grove dennen en eiken die zich vrij in alle richtingen kunnen ontwikkelen. Zo’n grove den noemen we een vliegden (Buuls: Oetslèger). In het gebied komen onder andere de roodborsttapuit, boompieper, nachtzwaluw en torenvalk voor.