Baarlo-Maasbree
Biodiversiteit
donderdag16aug2018

Een zwaluwtil voor de huiszwaluwen aan de Bongardweide

In het kader van de biodiversiteitscampagne van IVN Baarlo-Maasbree is een huiszwaluwtil geplaatst aan de Bongardweide in Baarlo.
Vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw verminderde het aantal huiszwaluwen in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk is de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak, maar ook het vinden van geschikte nestgelegenheid is een aandachtspunt. Het jaar 2018 is door Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Er wordt dit jaar extra onderzoek gedaan om de zwaluwen te kunnen helpen. Zo worden de  kolonies van de huiszwaluwen geteld en gemonitord. IVN Baarlo-Maasbree heeft in het Jaar van de Huiszwaluw actie ondernomen om ook iets voor deze mooie vogel te betekenen en zo is het idee van de huiszwaluwtil ontstaan.
De til staat in de hertenweide van de familie Colbers aan de Bongardweide. In deze omgeving zijn al veel huiszwaluwen te vinden. Ze foerageren in de buurt van Soeterbeek waar de Kwistbeek er voor zorgt dat ze in het voorjaar ook modder vinden voor hun nesten.
De huiszwaluwtil is 120 cm in doorsnede, staat op een paal van 6 meter hoogte en er zijn al 12 nestkommetjes op aangebracht.
We hopen dat de huiszwaluwen volgend voorjaar hun intrek gaan nemen in de til.
IVN Baarlo-Maasbree heeft voor de realisatie van dit project een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Groenplatform van de Gemeente Peel en Maas.