Baarlo-Maasbree
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag19mrt201919:30

Algemene Ledenvergadering

Ledenvergadering en lezing

Op dinsdag 19 maart 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering van IVN Baarlo-Maasbree vanaf 19.30 uur plaats in Aan ’t Paedje  te Baarlo.
U bent natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn.
Het afgelopen jaar zijn er veel mooie activiteiten geweest, zoals de excursies, de dagtocht en de waarnemingsactiviteiten. Ook in het veld hebben we onze plannen kunnen realiseren. Denk hierbij aan de uitbreiding van de nestkasten voor steenuilen en de oprichting van een huiszwaluwtil in het buitengebied van Baarlo.
Door op deze avond aanwezig te zijn, laat u zien dat u tevreden bent met de gang van zaken en dat u ons bestuur een hart onder de riem steekt. Mede door de inzet van zowel eigen leden als vrijwilligers van andere verenigingen kunnen wij u ook in 2019 trakteren op een gevarieerd jaarprogramma.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de winnaar van de fotowedstrijd ’t Greunste Plaetje 2018 bekend gemaakt. Hij of zij mag een jaar lang de wisseltrofee op een prominente plaats in huis neerzetten. Het Bestuur moedigt u aan, om ook dit jaar weer aan de slag te gaan met het maken met foto’s van de natuur tijdens de activiteiten van IVN Baarlo-Maasbree.
Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering, volgt er een pauze en daarna zal vanaf 20.30 uur de heer Hans Heijnen, directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg een lezing zal houden met aansluitend een discussie over het onderwerp: “De herstructurering van de landbouw en de samenhang hiermee met de natuur”. Naast onze eigen leden, nodigen wij vertegenwoordigers van de andere IVN-verenigingen, natuurorganisaties, vertegenwoordigers van de gemeente Peel en Maas, landbouworganisaties, specialisten uit natuur- en diervriendelijke groepen uit.

In de presentatie komen diverse thema’s aan de orde zoals de huidige situatie van de landbouw en de alternatieven die er zijn voor de verwezenlijking van natuur-inclusieve landbouw, waarbij de realisering van meer biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en de bodem belangrijke doelstellingen zijn.
Nieuwe technieken die momenteel worden ontwikkeld, leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw, de grootste uitdaging is om een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap te vinden.

Hier vindt u de uitnodiging met de agenda, de notulen van de ALV 2018, het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, het financieel verslag 2018 en de begroting 2019

Uitnodiging en agenda ALV 2019

Verslag ALV 2018

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Financieel verslag 2018

Begroting 2019

 

Bestuur: Piet, Els, Wil, Anne-Mieke            

Algemene informatie

dinsdag 19 maart 2019 - 19:30 tot 22:30
Locatie: 
An ’t Paedje
Zuivelstraat 3a
5991 XV Baarlo
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image