Huisje Boompje Beestje

Elk jaar komen ongeveer 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht. Ze zijn slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving.

Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. IVN voert in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en Valente het project Huisje Boompje Beestje uit. Met als doel het welzijn van kinderen in de opvang te vergroten door natuur dichterbij te brengen. De Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek  naar het effect van groene interventies.

Wat doet IVN?

Met het project Huisje Boompje Beestje ondersteunt IVN instellingen voor vrouwen- en maatschappelijke opvang bij de uitvoering van groene projecten. Er zijn 21 opvanglocaties geselecteerd die, dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, vergroeningsprojecten kunnen uitvoeren. IVN draagt hieraan bij door het begeleiden van locaties, het geven van workshops en trainingen, het ontwikkelen van materialen en het opleiden van vrijwilligers.

Ons aanbod

Begeleiding

IVN begeleidt in co-creatie vergroeningstrajecten op locaties voor maatschappelijke en vrouwenopvang in het belang van kwetsbare kinderen.

Vrijwilligersaanpak

Vrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het inzetten van natuur in de opvang.

Trainingen

IVN biedt trainingen en workshops voor locaties om aan de slag te gaan met groene vrijwilligers.

Materialen

Download een activiteitenprogramma moestuinieren en natuurspelen en leuke doeboekjes voor jouw locatie.

Leer meer

Onderzoek

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit doen onderzoek naar de helende werking van natuur in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

Workshops en trainingen

Icoonlocaties

IVN heeft vijf maatschappelijke en vrouwenopvanglocaties geholpen bij het doorvoeren van vergroening. Bij deze icoonlocaties laten we zien wat natuurlijk spelen, een moestuin en contact met dieren kunnen betekenen voor kwetsbare kinderen.