Onderzoek

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit doen onderzoek naar de helende werking van natuur in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Met behulp van het onderzoek ontwikkelt het lectoraat manieren om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders.

Partnership

IVN Natuureducatie werkt samen met Hogeschool Leiden aan een trainingsprogramma voor professionals dat beoogt om natuur structureel in te zetten in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

De werking van natuur in de vrouwenopvang (pilot)

In de pilotstudie is onderzocht wat volgens opvangprofessionals de waarde van natuur is voor gezinnen. Dat onderzochten ze met actieonderzoek, waarbij opvangprofessionals en onderzoekers samen onderzoek deden. Medewerkers experimenteerden met het gebruik van de natuur in hun dagelijkse werk met gezinnen, en schreven hun ervaringen op. Vervolgens deelden zij hun ervaringen in bijeenkomsten met praktijkcollega’s en onderzoekers. Collega’s leerden zo van elkaar en deden nieuwe ideeën op. De onderzoekers verzamelden op die manier praktijkverhalen die lieten zien hoe professionals natuur gebruikten en welke werking zij daarvan zagen.

Professionals vertelden onder andere dat natuur ouders ondersteunt in het ouderschap. Daar hadden we nog veel vragen over, want hoe helpt de natuur bij de relatie tussen het kind en zijn ouders? En hoe zouden we dat verder in de opvang kunnen inzetten? Om daar antwoorden op te vinden, is vervolgonderzoek gedaan. Meer uitkomsten van dit onderzoek lees je in deze wetenschappelijke publicatie

De werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

In de vervolgstudie wilden de onderzoekers meer weten komen over het verband tussen natuurervaringen en ouderschapsbeleving. Daarom is bij gezinnen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang een vragenlijst afgenomen. In de vragenlijst vroegen ze aan ouders hoe zij zich op dat moment voelden als ouder. Een vragenlijst hierover is een keer afgenomen toen ouders in de standaard binnenruimte van de opvang waren, bijvoorbeeld op hun eigen kamer. De vragenlijst is ook afgenomen terwijl ouders in de natuur waren. Zo konden onderzoekers zien of ouders zich sterker voelen staan in hun ouderschap wanneer ze in de natuur zijn. De uitkomsten van dit onderzoek lees je in deze wetenschappelijke publicatie

Hoe kiezen professionals natuuractiviteiten?

Er is in de natuur van alles te doen, zoals actief sporten, kletsend wandelen, in stilte ontspannen, of het verzorgen van dieren. Om erachter te komen hoe professionals daar een keuze in maken, hebben professionals praktijkbeschrijvingen gemaakt van momenten waarop zij met een gezin in de natuur waren. Door daar gericht naar te kijken en verschillen en overeenkomsten te zoeken, komen we meer te weten over hoe professionals een natuuractiviteit kiezen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.  

Doorwerking van het onderzoek in de praktijk

Inzichten uit dit onderzoek worden komend jaar vertaald in: