Vrijwilligersaanpak

Vrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het inzetten van natuur in de opvang. Maar hoe doe je dat? Hoe betrek je vrijwilligers en hoe houd je ze betrokken? IVN heeft een vrijwilligersaanpak ontwikkeld speciaal voor Huisje, Boompje, Beestje.

De aanpak is gebaseerd op de uitgebreide expertise in en ervaring met werken met vrijwilligers van IVN. De vrijwilligersaanpak start met een Groenscan en gaat via het succesvol werven met profielen op maat naar het vieren van successen met elkaar. Het volgen van de aanpak heeft een succesvolle samenwerking met vrijwilligers als resultaat. Download hier de vrijwilligersaanpak en ga direct aan de slag:

Vrijwilligersaanpak HBB

Training Groene vrijwilligers

De training Groene Vrijwilligers is ontwikkeld voor opvanglocaties die met vrijwilligers (willen) werken. Doel is te komen tot een groen vrijwilligersbeleid, waarvan de basis bestaan uit de IVN vrijwilligersaanpak. Je leert met de aanpak werken en reflecteert op je eigen werkwijze. De training duurt anderhalve dag. Voor vragen over de training mail naar info@ivn.nl.