Partners

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels heeft subsidie van de Nationale Postcodeloterij gekregen om Huisje, Boompje, Beestje uit te voeren en is landelijk projectleider. Met Huisje Boompje Beestje geeft Stichting Kinderpostzegels invulling aan haar streven kwetsbare kinderen in onze samenleving te ondersteunen. 

Valente

Valente is de brancheorganisatie van instellingen voor maatschappelijke en vrouwenopvang. Sinds enkele jaren richt Valente zich ook op de kinderen in de opvang met o.a. uitvoering van het programma Veerkracht. Huisje, Boompje, Beestje past in het streven van Valente aandacht te hebben voor de hele gezinssituatie van cliënten, dus ook van kinderen.

Hogeschool Leiden en VU

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind (Hogeschool Leiden) en de Vrije Universiteit doen onderzoek naar de helende werking van natuur in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Met behulp van het onderzoek ontwikkelt het lectoraat manieren om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders. Tevens onderzoekt het lectoraat de werking van natuur voor de ouder-kind relatie.