Workshops en trainingen

IVN bied aansluitend aan Huisje Boompje Beestje verschillende trainingen en workshops aan. Voor locaties om aan de slag te gaan met groene vrijwilligers, voor medewerkers en vrijwilligers om te leren moestuinieren en hoe je met kinderen de natuur kan ontdekken.

Training Groene vrijwilligers

De training Groene Vrijwilligers is ontwikkeld voor opvanglocaties die met vrijwilligers (willen) werken. Doel is te komen tot een groen vrijwilligersbeleid, waarvan de basis bestaan uit de IVN vrijwilligersaanpak. Je krijgt zicht op het werken met vrijwilligersprofielen en staat stil bij de vijf B’s van succesvol vrijwilligersbeleid: binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen.  De training is bedoeld voor zowel medewerkers actief op de locaties  als beleidsmewerkers. De training duurt anderhalve dag.

Workshop Kriebelkids

Buiten zijn en vrij spelen in de natuur helpt bij het verminderen van pijn en negatieve emoties van kinderen. Natuurbeleving geeft kinderen een positieve boost. Maar wat moet je dan doen? Kan dat wel in je eigen omgeving?
In de workshop Kriebelkids van Huisje Boompje Beestje word je toegerust om natuuractiviteiten voor kwetsbare kinderen te organiseren.  We maken gebruik van Huisje Boompje Beestje Doeboekjes, rugzakjes en Doeboxen, waarmee kinderen in de opvang de natuur kunnen beleven. We gaan aan de slag in eigen tuin of direct in de buurt, want natuur is overal te vinden. 
De workshop is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers in de opvang en duurt 2, 5 uur.

Workshop Moestuinieren

Werken in een moestuin kan voor kwetsbare kinderen grote waarde hebben. Ze groeien van succeservaringen die je krijgt als je de planten goed verzorgt, maar leren ook omgaan met teleurstellingen als bijvoorbeeld de vogels hen voor zijn met het oogsten. In de workshop Moestuinieren van Huisje Boompje Beestje krijg je uitleg over het werken in en het gebruik van een moestuin. Er is aandacht voor gereedschappen en je maakt een eenvoudig eerste zaaiplan. Daarnaast besteden we ruim tijd aan hoe je kinderen in een moestuin kunt begeleiden. De workshop is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers in de opvang en duurt 2, 5 uur.

Interesse in een training of workshop? Neem contact op via info@ivn.nl