Onderzoek

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit doen onderzoek naar de helende werking van natuur in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Met behulp van het onderzoek ontwikkelt het lectoraat manieren om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders.

De factsheet 'Het belang van natuur en contact met dieren voor kinderen in de opvang' beschrijft de bevindingen uit het eerste onderzoek naar het effect van groen op kwetsbare kinderen. Download de factsheet hier: 

Veilige Toekomst Factsheet

Momenteel loopt een vervolgonderzoek, met als doel om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop natuur kan worden gebruikt in de dagelijkse praktijk in de opvang en wat het effect hiervan is op kinderen, de ouders en de ouder-kindrelatie. 

In communities of practice werken onderzoekers en medewerkers van locaties samen. Ze wisselen ervaringen uit, doen inspiratie op en komen zo tot onderbouwde acties. Samen wordt gebouwd aan wetenschappelijke kennis. 2020 staat in het teken van data analyse en het toewerken naar conclusies.