Begeleiding

IVN begeleidt vergroeningstrajecten op locaties voor maatschappelijke en vrouwenopvang in het belang van kwetsbare kinderen. In co-creatie realiseert IVN samen met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Op al deze locaties wordt gekozen voor spelen in het groen, contact met dieren en werken in een moestuin. Op basis van de wensen en behoeftes van de opdrachtgever worden diensten en producten gekozen en de bijpassende prijsopgave gemaakt. Onderdeel van begeleiding kan zijn een vrijwilligersaanpak, trainingen en workshops en diverse materialen zoals doeboekjes voor de kinderen. Samen met alle betrokkenen voeren we stapsgewijs de plannen uit. Het eigenaarschap ligt altijd bij de instelling en haar medewerkers. 

Benieuwd hoe dat er aan toe gaat?

IVN maakt bij de opzet en uitvoering van begeleidingstrajecten gebruik van de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens het begeleiden van de Huisje Boompje Beestje icoonlocaties

Heb je interesse in begeleiding door IVN, neem dan contact op via info@ivn.nl.