Ons Aanbod

Met het project Huisje Boompje Beestje begeleidt en ondersteunt IVN instellingen voor vrouwen- en maatschappelijke opvang bij de uitvoering van vergroeningstrajecten. Er zijn 21 opvanglocaties geselecteerd die, dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, vergroeningsprojecten kunnen uitvoeren. IVN draagt hieraan bij door het begeleiden van locaties, het geven van workshops en trainingen, het ontwikkelen van materialen en het opleiden van vrijwilligers.

Begeleiden locaties

IVN biedt traject begeleiding aan om een locatie te vergroenen. In co-creatie realiseert IVN samen met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Focus ligt op spelen in het groen, contact met dieren en werken in een moestuin. Samen met alle betrokkenen voeren we stapsgewijs de plannen uit. Een idee krijgen van deze trajecten? IVN heeft al vijf icoonlocaties begeleid.

Vrijwilligersaanpak

IVN heeft een vrijwilligersaanpak ontwikkeld, die gericht is op het samen met vrijwilligers vormgeven van de plannen en uitvoering van activiteiten. Op de IVN-icoonlocaties wordt de aanpak ontwikkeld en uitgeprobeerd. Succeservaringen worden gedeeld met alle andere deelnemende locaties. IVN helpt bij het werven, enthousiasmeren en opleiden van vrijwilligers per locatie. Waar mogelijk maken we gebruik van de (kennis van) vrijwilligers van de lokale afdelingen van IVN.

Workshops en trainingen

IVN verzorgt verschillende workshops voor medewerkers en vrijwilligers in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Zo leren ze over moestuinieren en hoe ze de materialen kunnen inzetten in het werk met kinderen.

Ontwikkeling materialen

Verschillende materialen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van Huisje Boompje Beestje. Zo hebben alle kinderen in de opvang een Doeboek gekregen vol geweldige natuurervaringen. Daarnaast is een rugzakje met materialen om mee aan de slag te gaan in de natuur samengesteld en krijgt elke locatie een Doebox met extra materialen om de natuur te verkennen.

Wil je ook samen met IVN de vergroening van je locatie vormgeven? Neem dan contact op via info@ivn.nl