Programma conferentie Groen werkt beter

Once Upon a Future (lezing en workshop)

Transitie naar de volgende fase in onze beschaving

Ruud Veltenaar - filosoof, ondernemer en toekomstdenker

De wereld verkeerd niet in een gezondheids- of sociale crisis maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Wat zijn de drijfveren achter deze onvermijdelijke en onomkeerbare omwenteling? Wat is de impact van deze diep ontwrichtende transitie op onze welvaart en ons welzijn en op de manier waarop we leven en werken?  En hoe kunnen we de kansen benutten die we nu niet zien?

Inspiriment: the Great Reset

Tijdens de plenaire sessie wordt een onvoorwaardelijk appel gedaan op het hoofd en hart om een actieve bijdrage te leveren aan het creëren van een wereld waarnaar bijna iedereen verlangt. Een wereld waarin we leven binnen de grenzen van de planeet en waar de economie dienstbaar is aan een inclusieve samenleving. Wat betekent dit voor organisaties?

Workshop: vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen

De workshop is een verdieping van het inspiriment ‘the Great Reset’ en biedt concrete denkkaders en pragmatische acties die direct in het leven en het werk kunnen worden toegepast. De workshop maakt van passieve luisteraars actieve en ondernemende mensen die het verschil weten te maken. Omdat het moet, maar vooral omdat het ongelofelijk leuk is om te doen.

De winst van een groene werkomgeving (lezing en workshop)

Mark Mieras, wetenschapsjournalist (gespecialiseerd in hersenonderzoek)

Bij een effectieve werkomgeving denk je meestal niet gelijk aan de groenvoorziening. Toch dragen planten en bomen substantieel bij aan werktempo en werkkwaliteit. En op de langere termijn aan het voorkomen van vermoeidheid, ziekteverzuim en burn out. Een groene werkomgeving is een vitale en ideale context om onze gezondheid te verbeteren, zeggen onderzoekers. Neem samen met wetenschapsjournalist Mark Mieras een duik in de potentie van een groene werkomgeving.

Workshop: De 21 mechanismen van het groeneffect

In deze workshop gaat Mark Mieras dieper in op de principes van het groeneffect. Hoe werkt het? Er werd door wetenschappers een lijst met maar liefst 21 mechanismen opgesteld. Hoe kun je die benutten? Mieras vertelt hierover, en er is ruimte om samen na te denken en van gedachten te wisselen hoe je deze kennis operationeel kunt maken.

Een reis langs inspirerende groene werklandschappen (workshop)

Goed voor (het herstel van) mens, natuur, klimaat en economie 

Kim van der Leest, groene conceptontwikkelaar, bioloog en beleving-expert. In opdracht van branchevereniging VHG ontwikkelde Van der Leest de handleidingen Het Levende Gebouw ( groen op ,aan en in gebouwen) en De Levende Openbare ruimte over (semi)openbaar groen. 

Van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis langs vele praktijkvoorbeelden. Prettige groene bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. Je krijgt handvatten hoe dit zelf optimaal in te zetten. Van der Leest bespreekt ook samenwerking met de omgeving, samenwerking tussen groen en techniek én een aantal succes- en faalfactoren.

Ecocampus TU Delft (workshop)

Prof. Dr. ir. Andy van den Dobbelsteen / Dr. Nico Tillie (Urban ecology & Ecocities Lab)

TU Delft werkt sinds een paar jaar toe naar een duurzame campus. Initiatieven zoals het Ecocampus-project, the green village of veranderingen in beheer en beleid van Campus en Real Estate alsook de TU Delft CO2 Roadmap, de Roadmap Circulaire Campus 2030 en een nieuwe vorm van CO2-boekhouden hebben een basis gelegd voor de duurzame campus. Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen is hier de trekker van en geeft een overzicht van de visies, activiteiten en boekhouding. De centrale vraag: wat kan beter? En wat kan dit voor jouw werklandschap betekenen?

Waarden van groen op bedrijventerreinen (workshop)

Mark Bode en Winfried de Coo, Rebel 

Over de waarden van groen op bedrijventerreinen is best veel bekend, zoals de effecten op gezondheid, op vastgoedwaarde, de potentiele opbrengsten vanuit ecosysteemdiensten (opvang CO2, fijnstof, hittereductie, wateropvang). Maar hoe kun je dit nou echt benutten? 

De vergroening van bedrijventerreinen wordt vaak geremd door de complexiteit: het aantal stakeholders en de diversiteit in belangen zijn groot. In deze workshop leer je meer over waar de knelpunten zitten en welke oplossingsrichtingen daar tegenover staan. Er wordt geput uit reeds bestaand onderzoek over de waarden van groen; de (financiele) instrumenten die elders worden toegepast. Samen ga je aan de slag met vragen als:  hoe passen de verschillende waarden van verschillende stakeholders op elkaar? Welk puzzelstuk ontbreekt nog om de puzzel te leggen? Wat zou een financieringsinstrument kunnen zijn?

Natuurinclusief werken (workshop)

Ruben Mulder, IVN Natuureducatie

Stel je voor: dan is die aantrekkelijke, natuurlijke en biodiverse buitenruimte er op jouw terrein. Enorm veel voordeel voor plant, dier en de natuurlijke omgeving, maar ook veel kansen voor jouw organisatie en de werknemers: gelukkiger en gezondere werknemers die ook nog eens productiever en creatiever zijn. Hoe geef je die groene werkomgeving een plek in de werkdag van jou en jouw collega’s? Een nieuwe groene werkwijze zit niet 1, 2, 3 in je systeem, zeker niet van de hele organisatie. Mulder laat je een aantal voorbeelden zien waarop natuurinclusief werken kan en laat je zelf ervaren hoe eenvoudig dit kan zijn en wat dit voor jou doet.

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen (workshop)

Mart Hoppenbrouwers, Dolmans Landscaping Group

Een klimaatbestendige inrichting van de bedrijventerreinen draagt bij aan de vermindering van hittestress en wateroverlast. In deze workshop maak je aan de hand van de casus Klimaatfonds Tilburg kennis met de aanpak om werkgevers, bedrijventerreinorganisatie en overheden inzicht te geven in de kansen om de bedrijventerreinen klimaatadaptief in te richten en/of om te vormen aan de hand van de indicatoren hittestress, droogte, wateroverlast, biodiversiteit en het leefklimaat voor de mens.