Bestuurlijke documenten

Huishoudelijk reglement en Statuten.

IVN Veghel heeft een huishoudelijk regelement opgesteld dat tijdens de jaarvergadering van 2022 is vastgesteld, dit is in te zien via onderstaande link.

AVG

Privacy statement

Jaarverslag

Financieel.

Historisch financieel overzicht