Bestuurlijke documenten

Huishoudelijk reglement en Statuten.

IVN Veghel heeft een huishoudelijk regelement opgesteld dat tijdens de jaarvergadering van 2022 is vastgesteld, dit is in te zien via onderstaande link.

AVG

Privacy statement

Verslag Algemene Leden Vergadering

Jaarverslag IVN Veghel

Financieel

Historisch financieel overzicht