Bestuur

Voor IVN Veghel vindt u hier de nodige informatie “van bestuurlijke aard”.

Naam organisatie

RSIN-nummer

Correspondentieadres
Secretariaat IVN Veghel
p.a. Bunderstraat 129
5481 KC Schijndel

Bezoekadres
Natuurtuin ‘t Bundertje
Patrijsdonk 53a
5467 AC Veghel  Parkeerplaats: Busselbundersweg tegenover het Tijmveld

Doelstelling
IVN Veghel wil de natuur in al haar kleur en veelvormigheid onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk: In Voor Natuur.

Beleidsplan
IVN Veghel wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor het publiek. Informatie over de natuur en informatie over activiteiten van IVN Veghel wordt verstrekt aan het publiek via deze website en via voor het publiek toegankelijke activiteiten en lezingen. Het publiek heeft daarnaast toegang tot het verenigingsblad van de voorgaande maanden.

Voor leden zijn er naast de algemene voor het publiek toegankelijke activiteiten ook nog specifieke ledenactiviteiten en -lezingen. De leden worden hierover geinformeerd via deze website en op regelmatige basis via e-mail. De leden ontvangen daarnaast maandelijks een door IVN Veghel uitgegeven verenigingsblad.

Bestuursfuncties

Het bestuur in beeld: van links naar rechts:  Rini Kerstens, Liza de Kiewit, Ton Hermans, Rea Vonk, Matty Meij.

bestuursleden

Gegevens van de bestuurders

Voorzitter:
(geregistreerd)
Ton Hermans Antoniusstraat 11
5469 EV Keldonk
0413 – 21 02 16
06 – 28 062 650
bestuur@ivn-veghel.nl
Secretaris:
(geregistreerd)
Rea Vonk – Dekkers Bunderstraat 129
5481 KC Schijndel
06 – 14 371 000
secretariaat
@ivn-veghel.nl
Penningmeester:
(geregistreerd)
Matty Meij Parkietendonk 5
5467 DR Veghel
0413 – 35 00 91
penningmeester
@ivn-veghel.nl
Bestuurslid: Liza de Kiewit Nieuwe Veldenweg 15a
5464 RC Veghel
0650204866
Bestuurslid: Rini Kerstens Schansoord 56
5469 SH Erp
0683568108

Belonigsbeleid

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie de informatie op de pagina: Bestuurlijke documenten

Link naar overheid voor inhoud en doelstelling ANBI