Inventarisaties

Veghel 19 februari 2016: Planteninventarisatie Hurkske 2015 

Woensdag 17 februari werd een korte presentatie over de planteninventarisatie van vorig jaar gegeven. Eén kilometerhok in ’t Hurkske is onder de loep genomen.
Invenarisatieresultaat:
Planteninventarisaties 2015 – Hurkske – Floron 172-398

Veghel 25 juni 2015: Centrum Veghel, planteninventarisatie 2014

Stadsplanten: planten die zijn aangepast aan een stadse (urbane) omgeving. Wat heeft deze urbane omgeving te bieden voor een plant?  …
Voor het volledige document klik hier: Stadsplanten

Maandag 20 mei 2013:   Excursie Goorse Bossen – Inventarisatie Goorse Bossen
Goorse Bossen inventarisatieverslag 2012

Om het Inventarisatierapport in te zien, klik Goorse Bossen Inventarisatievcerslag 2012

Vrijdag 20 april 2012: avondwandeling Zingende Blauwborsten en Vrijende Vissen
Havelt waterberging inventarisatieverslag 2011

Om het Inventarisatierapport in te zien, klik Havelt waterberging inventarisatieverslag 2011

Veghel 22 december 2012: PTT lijst vogels
PTT lijst vogels - overzicht 2007-2012 - route Der Eisenbahn entlang

Om het Inventarisatierapport in te zien, klik PTT lijst vogels – Telling 22 dec 2012 – route Der Eisenbahn entlang
Voor het overzicht van de jaren 2007-2010, klik PTT lijst vogels – Overzicht 2007-2010 – Telling 18 dec 2010

Veghel 01 december 2010: Inventarisatie Aa-Broeken
Aa-broeken inventarisatie 2010

Om het Inventarisatierapport in te zien, klik Aa-broeken inventarisatie 2010

Veghel 22 mei 2010: Wereld Biodiversiteitsdag: estafette-inventarisatie Aa-Broeken
Wereld Biodiversiteitsdag estafette-inventarisatie Aa-Broeken

Om de Inventarisatierapporten in te zien, klik
Amfibieën
– Vogellijst
– Floron lijst
– Biodiversiteit Diversen

Veghel 19 februari 2010: Inventarisatie natuur- en moerasgebied de Roost & de Bulten
Inventarisatierapport de Roost en de Bulten Keldonk

Het afgelopen jaar heeft IVN Veghel op verzoek van stichting korenmolen De Hoop Keldonk de natuurwaarden van natuur- en moerasgebied de Roost & de Bulten geïnventariseerd. Vrijdagmorgen 19 februari presenteerde zij de resultaten van haar onderzoek. Niet voor niets, zo blijkt, is dit natuurgebied aan de rand van Keldonk en grenzend aan het al even prachtige Aa-dal in de Groene Hoofdstructuur van de provincie Noord-Brabant aangemerkt als natuurparel.

In het vroege voorjaar van 2009 startte IVN Veghel met haar onderzoek naar de natuurwaarden van natuur- en moerasgebied de Roost & de Bulten in Keldonk. Directe aanleiding van het onderzoek zijn de plannen die stichting korenmolen De Hoop heeft om “de Keldonkse molen” weer in ere te herstellen. Als bredere doelstelling van het restauratieproject stelt de stichting onder andere “het verbeteren van de toeristisch recreatieve infrastructuur in het gebied, gericht op cultuurhistorisch erfgoed, natuur en landschap” als een van haar uitgangspunten centraal. In dit kader werd het onderzoek door IVN uitgevoerd.

De stenen onderbouw van de molen (ongeveer 6 meter hoog) staat nog steeds als markant bouwsel in het landschap van natuur- en moerasgebied de Roost & de Bulten en het Aa-dal te herkennen. De stenen onderbouw is door de gemeente Veghel beschermd als gemeentelijk monument.

Karin Koppen overhandigde het inventarisatierapport aan secretaris Huub van Hees van de Keldonkse molenstichting. “Zoals ik in het voorwoord van het rapport al schrijf; de leden van IVN Veghel vonden het ontzettend leuk om deze inventarisatie te doen. Wij zullen ook in de toekomst de ontwikkelingen in het gebied graag blijven volgen. Als één ding in dit rapport nog maar weer eens wordt bevestigd, dan is het dat de Roost & de Bulten een stuk oernatuur is dat gekoesterd moet worden en speciale aandacht verdient”.

De speciale aandacht die IVN vraagt voor het gebied is voornamelijk gericht aan eigenaar Staatsbosbeheer. Chris van den Hoven zei tijdens de persbijeenkomst namens Staatsbosbeheer graag toe mee te werken aan een intensivering van het beheer en daar waar mogelijk samen met IVN en stichting korenmolen De Hoop te streven naar een verhoogde recreatieve waarde van het gebied en haar omgeving. Als eerste concrete plan onthulde hij het voornemen van Staatsbosbeheer om aan De Roost een picknickvoorziening te realiseren. “Dit soort dingen vergt enige voorbereiding en afstemming, maar uiterlijk in het voorjaar van 2011 moet dit gerealiseerd zijn. Verder gaan we op basis van de bevindingen van IVN direct aan de slag met het nemen van grondmonsters, zodat we onze beheertaak beter afgestemd op dit bijzondere gebied kunnen gaan uitvoeren”.

Huub van Hees dankte de vrijwilligers van IVN Veghel voor de vele uurtjes die zij aan de inventarisatie hebben besteed. Namens stichting korenmolen De Hoop Keldonk liet hij blijken zeer blij te zijn met het rapport en de medewerking van Staatsbosbeheer. “Het rapport ondersteunt onze doelstelling te streven naar een opwaardering van een uniek stukje Keldonks cultuurhistorie waarbij de Keldonkse molen straks dient als uitvalsbasis en centraal middelpunt”.

Om het Inventarisatierapport in te zien, klik Inventarisatierapport de Roost en de Bulten Keldonk

Veghel 1 november 2008: Inventarisatie Flora en Fauna Vlagheide en Eerdse Bergen
Vlagheide rapport gepresenteerd op 9 november 2008

Het is en was bekend dat het gebied Vlagheide ‘op de schop’ gaat. De overheden die betrokken zijn bij Vlagheide hadden voor ogen dat het terrein ingezet moest worden voor recreatie. Door middel van “klankbordgroepgesprekken” streeft de overheid ernaar om voeling te houden met de “markt”. Natuur is tegenwoordig een marktpartij, en werd uitgenodigd om in een klankbordgroep Vlagheide plaats te nemen. Al snel werd duidelijk dat wij, de natuurpartijen, meepraatten over iets waarvan wij eigenlijk de inhoud niet kenden. En dus is er toen besloten het gebied te inventariseren.

Voor het volledige document klik hier: Vlagheide rapport gepresenteerd op 9 november 2008