Vertrouwenspersoon

Vanuit het landelijk IVN is de discussie gestart hoe om te gaan met mogelijk seksueel misbruik met minderjarigen enz. Dat heeft er toe geleid dat wij, IVN Veghel, een vertrouwenspersoon aangesteld hebben:

Matty Meij, Parkietendonk 5, 5467 DR Veghel, tel. 0413 – 35 00 91.

Voor de door ons gevolgde protocollen, zie volgende documenten:

  1.  In veilige handen algemeen
  2.  In veilige handen model omgangsvormen en gedragscode
  3.  In veilige handen protocol bij (vermoeden van) seksueel misbruik