Vogels

De vogelwerkgroep vergadert elke 1e dinsdag van de maand en heeft elke 3e zondag van de maand een vogelwandeling voor de eigen werkgroepleden. De groep voert inventarisaties uit in een aantal natuurgebieden rondom Valkenswaard en verzorgt ook de speciale vogelwandelingen en vogelcursussen.

vogelcursus IVN Valkenswaard-Waalre

In maart 2012 is een Tuinvogelproject begonnen waarbij de deelnemers doorgeven welke vogels in hun eigen tuin voorkomen. Er is geteld tot in het voorjaar van 2015. Begin 2017 is een uitgebreid rapport met de resultaten verschenen, gemaakt door René van Gompel.

In maart 2018 is gestart met Vogels dichtbij, een reeks vogelbeschrijvingen in het afdelingsblad en op deze website. Elk kwartaal komt er een nieuwe beschrijving bij, van een vogelsoort die in onze eigen regio voorkomt.

Bij de Keersopperbeemden is in 2021 een oeverzwaluwwand aangelegd, onderdeel van de natuurcompensatie t.g.v. de aanleg van de nieuwe N69. De wand en het gebied eromheen worden beheerd door Staatsbosbeheer. Leden van de Vogelwerkgroep gaan de wand monitoren en onderhouden. Hopelijk kunnen in het voorjaar van 2022 de eerste oeverzwaluwen begroet worden.

Elk jaar worden enkele vogelwandelingen voor publiek gepland. Meedoen is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
De data voor 2023 worden eind 2022 bekend gemaakt.

Lees ook de verslagen!

Een greep uit de inventarisaties:

  • Kolonievogels, telling van de blauwe reigerkolonie bij de Eindhovensche Golf. In 2018 zijn voor het eerst geen nesten waargenomen.
  • Tellingen van broedvogels. Hiertoe worden al vele jaren alle vogelsoorten geteld in de Horsten en de Putten aan de Peedijk in Borkel en Schaft, de voormalige viskwekerij, een deel van het Leenderbos, de Breedvennen in Leende, de Keersopperbeemden bij Dommelen en de Groote Heide bij de Achelse Kluis. In Waalre wordt rond enkele vennen gemonitord (Meeris, Vlasrootven, Meertjesven, Kleinven, Lisseven). Verder worden op de Malpie enkele, meestal zeldzame broedvogels, geïnventariseerd. De getelde soorten worden doorgegeven aan SOVON, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
    Verslag van de telling in de Keersopperbeemden in 2021
  • Telling van broedvogels in bebouwd gebied (MUS = Meetnet Urbane Soorten), namelijk in Leende.
  • Telronde (PTT = Punt Transect Telling) om de Nederlandse wintervogelbevolking te volgen, op vier verschillende plaatsen.
  • Medewerking aan EuroBirdwatch vanaf de Putberg in Soerendonk. Bekijk de resultaten van 6 oktober 2018Totaal zijn die dag door ons 29 trekvogelsoorten met in totaal 2414 vogels geteld. Een mooi resultaat, mede dankzij het bijna ideale trekvogelweer.

Mail voor meer informatie over de vogelwerkgroep naar Gerrit Klitsie: gklitsie1947@kpnmail.nl.

Eurobirdwatch IVN Valkenswaard-Waalre