Vogels

De vogelwerkgroep vergadert elke 1e dinsdag van de maand en heeft elke 3e zondag van de maand een vogelwandeling voor de eigen werkgroepleden. De groep voert inventarisaties uit in een aantal natuurgebieden rondom Valkenswaard en verzorgt ook de speciale vogelwandelingen en vogelcursussen.

vogelcursus IVN Valkenswaard-Waalre

In maart 2012 is een Tuinvogelproject begonnen waarbij de deelnemers doorgeven welke vogels in hun eigen tuin voorkomen. Er is geteld tot in het voorjaar van 2015. Begin 2017 is een uitgebreid rapport met de resultaten verschenen, gemaakt door René van Gompel.

In maart 2018 is gestart met Vogels dichtbij, een reeks vogelbeschrijvingen in het afdelingsblad en op deze website. Elk kwartaal komt er een nieuwe beschrijving bij, van een vogelsoort die in onze eigen regio voorkomt.

In 2012 zijn voor het eerst de gierzwaluwen in de bebouwde kom van Valkenswaard geïnventariseerd. Dit heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd. Ook in 2013 en 2014 zijn de broedplaatsen geteld.

Elk jaar worden enkele vogelwandelingen gepland. Meedoen is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. In 2019 is gepland:
Zondag 14 april - Vogelwandeling op de Malpie
Zondag 12 mei - Vogelwandeling in het Leenderbos en de Oase
Zondag 9 juni - Vogelwandeling Groote Heide
Vrijdag 5 juli - Op zoek naar de nachtzwaluw

Lees ook de verslagen!

Een greep uit de inventarisaties:

  • Kolonievogels, telling van de blauwe reigerkolonie bij de Eindhovensche Golf In 2017 zijn 30 nesten geteld in 19 nestbomen.
  • Kolonievogels, telling bij de oeverzwaluwwand nabij de Valkenswaardse visvijvers: hier zijn in 2017 helaas geen bewoonde nesten geteld. De oeverzwaluwwand was deels ingestort en is inmiddels hersteld.
  • Tellingen van broedvogels. Hiertoe worden al vele jaren alle vogelsoorten geteld in de Horsten en de Putten aan de Peedijk in Borkel en Schaft, de voormalige viskwekerij, een deel van het Leenderbos, de Breedvennen in Leende en de Keersopperbeemden in Westerhoven. Verder worden op de Malpie enkele, meestal zeldzame broedvogels, geïnventariseerd. De getelde soorten worden doorgegeven aan SOVON, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
  • Telling van broedvogels in bebouwd gebied (MUS = Meetnet Urbane Soorten), namelijk in Leende.
  • Telronde (PTT = Punt Transect Telling) om de Nederlandse wintervogelbevolking te volgen, op vijf verschillende plaatsen.
  • Medewerking aan EuroBirdwatch vanaf de Putberg in Soerendonk. Bekijk de resultaten van 6 oktober 2018Totaal zijn die dag door ons 29 trekvogelsoorten met in totaal 2414 vogels geteld. Een mooi resultaat, mede dankzij het bijna ideale trekvogelweer.
  • Medewerking aan de nieuwe vogelatlas van Nederland, door het tellen in 4 atlasblokken in 2012 t/m 2015.

Mail voor meer informatie over de vogelwerkgroep naar Gerrit Klitsie: gklitsie1947@kpnmail.nl.

Eurobirdwatch IVN Valkenswaard-Waalre