Vogels

De vogelwerkgroep vergadert elke 1e dinsdag van de maand en heeft elke 3e zondag van de maand een vogelwandeling voor de eigen werkgroepleden. De groep voert inventarisaties uit in een aantal natuurgebieden rondom Valkenswaard en verzorgt ook de speciale vogelwandelingen en vogelcursussen.

In maart 2012 is een Tuinvogelproject gestart waarbij de deelnemers doorgeven welke vogels in hun eigen tuin voorkomen. Er is geteld tot in het voorjaar van 2015. Begin 2017 is een uitgebreid rapport met de resultaten verschenen, gemaakt door René van Gompel.

In 2012 is gestart met het inventariseren van gierzwaluwen in de bebouwde kom van Valkenswaard. Dit heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd. Ook in 2013 en 2014 zijn de broedplaatsen geteld.

Elk jaar worden enkele vogelwandelingen gepland. Meedoen is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Voor 2018 staan op het programma:
8 april - Wandeling op de Malpie
13 mei - Wandeling in het Leenderbos/Oasegebied
17 juni - Wandeling Groote Heide en Tongelreepdal
6 juli - Nachtzwaluwwandeling 

Lees ook de verslagen!

Een greep uit de inventarisaties:

  • Kolonievogels, telling van de blauwe reigerkolonie bij de Eindhovensche Golf In 2016 zijn 30 nesten geteld in 19 nestbomen.
  • Kolonievogels, telling bij de oeverzwaluwwand nabij de Valkenswaardse visvijvers: hier zijn in 2016 helaas geen bewoonde nesten geteld. De oeverzwaluwwand was deels ingestort en is inmiddels hersteld.
  • Telling van alle broedvogelsoorten (BMP-A) in de Malpiebeemden, de Horsten en de Putten aan de Peedijk in Borkel en Schaft, de voormalige viskwekerij, een deel van het Leenderbos, de Breedvennen in Leende, de Keersopperbeemden in Westerhoven en de Groote Heide bij de Achelse Kluis. De getelde soorten worden doorgegeven aan SOVON, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
  • Telling van zeldzame soorten in de Malpie.
  • Telling van broedvogels in bebouwd gebied (MUS = Meetnet Urbane Soorten), namelijk in Leende.
  • Telronde (PTT = Punt Transect Telling) om de Nederlandse wintervogelbevolking te volgen, rond Bruggerhuizen, in de buurt van de Plateaux, en rond Leende, Grensroute bij Budel en Cadier en Keer (Limburg).
  • Nachtzwaluwtelling op verzoek van Staatsbosbeheer en Vogelwerkgroep de Kempen. Delen van het Leenderbos, Groote Heide, de Malpie en de Plateaux zijn speciaal voor deze vogelsoort door ons geïnventariseerd. Totaal hebben we ruim 100 territoria geteld. Het aantal is, mede door het aanleggen van open plekken en corridors in de bospercelen, de afgelopen jaren tot onze grote vreugde toegenomen.
  • Medewerking aan EuroBirdwatch vanaf de Putberg in Soerendonk. Bekijk de resultaten van 30 september 2017Totaal zijn die dag door ons 21 trekvogelsoorten met in totaal 313 vogels geteld. Dit magere resultaat is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de aanhoudende regen.
  • Medewerking aan de nieuwe vogelatlas van Nederland, door het tellen in 4 atlasblokken in 2012 t/m 2015.

Mail voor meer informatie over de vogelwerkgroep naar seijkens46@gmail.com.