Verslagen Natuurwerkgroep Waalre

18-12-2021: Planthulp Natuurwerkgroep bij aanleg voedselbos

Er wordt een voedselbos aangelegd in Waalre, op een perceel in de buurt van de Heikantstraat. Initiatiefnemers Ivonne van der Honing en Guido D'hert hebben hier een voormalige maïsakker aangekocht die langzaam moet gaan veranderen in een soortenrijk bos waaruit ook geoogst kan worden voor consumptie.

Op zaterdag 11 december gingen eigenaren en vrijwilligers aan het werk. Onder de vrijwilligers ook leden van IVN Natuurwerkgroep Waalre. Helpen bij de aanleg van een voedselbos is een activiteit die immers goed past bij de werkzaamheden van de Natuurwerkgroep. Het is de bedoeling dat ook in de toekomst de Natuurwerkgroep 1à 2 maal per jaar gaat ondersteunen bij plantwerkzaamheden.

Voor het oogsten moet geduld worden geoefend. De bomen, struiken en andere planten hebben eerst nog een flinke groeispurt nodig.

Het volledige artikel in het ED van 13-12-2021

voedselbos

06-11-2021: Geslaagde Natuurwerkdag in Waalre

Op 6 november hebben 51 vrijwilligers deelgenomen aan de Natuurwerkdag in Waalre. Met heel veel enthousiasme hebben de deelnemers gewerkt bij het Gemeentehuisven aan de Lissevenlaan. Met zagen, kniptangen en schoppen zijn dennen en berken met wortel en al verwijderd. Sommige bomen zaten zó stevig in de grond dat het nodig was om de stronkentrekker in te zetten. Met dit prachtige hulpmiddel is het mogelijke grotere stronken compleet te verwijderen.

stronkentrekkerHet weer was prima, de stemming zat er goed in en onder deze gunstige omstandigheden was het een feest om in de natuur te mogen werken.
Wethouder Maarten Pieters heeft met het trekken van een stronk met de stronkentrekker de Natuurwerkdag geopend en heeft vervolgens zelf ook een deel van de ochtend meegewerkt.

Naast 45 volwassenen hebben 6 kinderen deelgenomen. Zij zijn gestart met het knippen van dennetjes op de drooggevallen delen van het ven. Na de pauze hebben zij deelgenomen aan een bijzonder interessante speurtocht, onder leiding van Bep van Stipdonk.

Na afloop van deze geslaagde dag hebben zich vier nieuwe leden bij de groep aangemeld. En dat is heel goed voor de continuïteit van de IVN Natuurwerkgroep Waalre.

Meer foto's

kinderspeurtocht natuurwerkdag

07-03-2020: Buurtvereniging adopteert Blokven

Op zaterdag 7 maart was er voor het vierde jaar een opschoonmorgen van het Blokven. Een aantal jaren terug bleek tot verdriet van leden van buurtvereniging “van Mert tot Statie” dat dit ven nagenoeg was dichtgegroeid en meer leek op een dennenbos. Contacten met de gemeente leverden in eerste instantie geen actie op. Maar toen via het IVN contacten werden gelegd met de natuurwerkgroep Waalre kwam er garen op de klos.

Met de buurtvereniging en de natuurwerkgroep werd een plan bedacht om het ven binnen een aantal jaren weer ‘gezond’ te krijgen. Hiervoor moesten allerlei ‘exoten’ langs en uit het ven worden verwijderd.
Op de eerste plaats om weer water terug in het ven te krijgen werden vooral bomen en struiken, die veel water onttrokken, weggehaald. Op de tweede plaats werd door het weghalen ervan, bevorderd dat de oorspronkelijke flora en fauna langzaamaan terugkeerden. Met de uitbundige regenval van afgelopen februari is de waterstand in het ven flink gestegen en zijn er voor het eerst weer padden waargenomen die druk bezig zijn met het zorgen voor nageslacht. Ook zijn de wandelpaden in de directe omgeving geschoond waardoor de recreatieve wandelaar geen omwegen door de kwetsbare flora moet maken.

Een woordvoerder van de buurtvereniging is trots om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het vennenherstel in de eigen omgeving.

aan het werk voor het BlokvenEen heel bijzondere ontdekking werd er ook nog gedaan op deze ochtend. Vrij snel na de brand in het gemeentehuis (2012) heeft een onbekend iemand een Antoniusbeeldje daar geplaatst vergezeld van een briefje waarop de wens werd geuit “Heilige Antonius, bid voor het vinden van de dader die dit heeft gedaan”. Kort nadat het beeldje was geplaatst was het ook weer verdwenen. Tot verbazing van één van de leden van de buurtvereniging werd bij het opschonen van het ven dit beeldje, redelijk intact nog, teruggevonden. Voorlopig neemt hij het mee naar huis om te bewaren.

Na de opschoningsactiviteit trakteerde een grootgrutter alle ruim 30 aanwezigen op een lekkere kop tomatensoep.

geschoond Blokven 2020

13 -12-2018: Stronkentrekker van Natuurwerkgroep Waalre gecertificeerd

De IVN Natuurwerkgroep Waalre werkt regelmatig aan de hoogwaardige natuurelementen in de Gemeente Waalre. De werkzaamheden bestaan uit het handmatig verwijderen van dennen- en berkenopslag om zodoende vennen en heidevelden te behoeden voor dichtgroeien of geheel verdwijnen.
Binnen de groep is een apparaat (stronkentrekker) ontwikkeld dat daarbij een goede ondersteuning kan bieden om dit op een meer fundamentele wijze te doen. Omdat het apparaat valt binnen de wetgeving van hijs- en werktuigen is voor de stronkentrekker een CE-goedkeuring vereist. Voor dit CE-traject heeft de Nationale Postcode Loterij een financiële bijdrage verstrekt waardoor dit CE-certificaat succesvol is afesloten.

stronkentrekkerIn de ontwikkelfase is met veel andere soortgelijke natuurwerkgroepen contact en uitwisseling geweest en hebben wij tweemaal een presentatie kunnen geven op vrijwilligersbijeenkomsten van Brabants Landschap en de RAVON. Tijdens deze contacten hebben ruim 30 vrijwilligers en of beheerders aangegeven de stronkentrekker in te willen zetten in hun beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

IVN Natuurwerkgroep Waalre,
Ben Putman

werk met stronkentrekker

04-11-2017: Flink gewerkt in de Waalrese natuur

Tijdens de Natuurwerkdag op 4 november 2017 is in de gemeente Waalre hard gewerkt rond het Vliegenven. Jong en oud gingen onder een lekker zonnetje enthousiast aan de slag en het resultaat mag gezien worden!

Na afloop ging de erwtensoep (met dank aan sponsor AH Waalre) er prima in.

Meer foto's (gemaakt door José Daniëls)

werkinstructie natuurwerkdag waalre

11-10-2017: Stronkentrekker, stand van zaken

De IVN Natuurwerkgroep Waalre is al ruim 35 jaar werkzaam aan hoogwaardige natuurelementen in de gemeente Waalre.
Onze activiteiten bestaan uit handmatig onderhoud van vennen, heidevelden en beekdalen.
Met name is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan vennen die met dichtgroeien werden bedreigd. Er zijn projecten uitgevoerd voor de gemeente Waalre, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Daarbij hebben wij gezocht naar mogelijkheden om het dichtgroeien van vennen en heidevelden te voorkomen. Vooral in de oevers van vennen is dennen- en berkenopslag slecht voor de waterhuishouding. Tot voor kort bleef het bij afknippen en zagen van de te verwijderen bomen en struiken. Middels allerlei technische proeven zijn we er in geslaagd om samen met Brabants Landschap Zuid Oost Brabant een nieuw apparaat te ontwikkelen waardoor een meer fundamentele oplossing is gevonden. Ook is het een methode die veel minder belasting vraagt en ergonomisch beter verantwoord is. Daarnaast bevordert het de productiviteit op langere termijn.

Door een bijdrage van € 500 van de Postcodeloterij zijn we in de gelegenheid gesteld om de constructie van lichter materiaal te maken zonder aan kracht in te boeten.

Proefprojecten

In het afgelopen werkseizoen zijn er bij vier vennen proeven uitgevoerd met de stronkentrekker. We monitoren die regelmatig om te zien hoe de effecten in de praktijk uitpakken.
Er zijn proeven gedaan op verschillende ondergronden. In droge heide, vochtige beekdalen en drassig veenmos.

  • Voor zeer drassig gebied zijn drie losse plankjes nodig onder de poten om wegzakken te voorkomen.
  • Tevens is gebleken dat de maximale stamdiameter ca. 8 cm is. Dit is wel afhankelijk van de boomsoort en bodemgesteldheid.
  • Er zijn proeven gedaan in verschillende seizoenen. Om te voorkomen dat de bast afstropt door de strop, is de beste tijd om te rooien als de sapstroom tot stilstand is gekomen. Er is geëxperimenteerd met andere klemconstructies om de stam, maar door de enorme diversiteit aan stammen valt dat tegen.
  • Het verbeterd model stronkentrekker heeft lichtere aluminium poten en voet; ingeklapt is de stronkentrekker vervoerbaar op de fiets.

We hebben meer inzicht in het effect van rooien. Het verschil tussen afknippen/zagen of rooien is evident. Met name voor berk, wilg, vuilboom en prunus. Er vindt monitoring plaats aan de hand van foto’s van een aantal natuurprojecten.

venrand na stronken verwijderenBovenstaande foto van het Vlasrootven in Waalre toont dat na ca. 1 jaar nog vrijwel geen begroeiing is teruggekomen.

CE certificering

Om de stronkentrekker in productie te kunnen nemen is voor de totale constructie een certificering vereist. De handlier op zich heeft een CE-kwalificatie. Voor de totale constructie zijn we op zoek naar middelen om dit traject af te kunnen ronden waarna de productie bij een bedrijf kan worden ondergebracht. Er zijn al enkele sponsoren die hierin een rol willen spelen en cofinanciering hebben toegezegd. We zijn nu op zoek naar mogelijkheden voor verdere financiering van dit traject bij natuurbeheerders of overheden die een belang hebben in natuurbeheer en onderhoud.

Zodra met de productie kan worden gestart zullen wij de gegevens van het uitvoerend bedrijf publiceren.

logo Postcodeloterij

17-05-2017: Willie Wortels bij Natuurwerkgroep Waalre

Eén van de hoofdwerkzaamheden van de IVN Natuurwerkgroep Waalre is het onderhoud van de vennen in de gemeente. Als de jonge boompjes niet regelmatig weggehaald worden uit de venranden, groeien de vennen dicht. Het wegknippen van de boompjes moet elke 5-6 jaar gebeuren.

Soorten als berken en dennen kiemen uit zaad dat door de wind wordt verspreid. Een weggeknipte den blijft in het algemeen weg, maar bij berken speelt een extra probleem: uit de stronken die in de grond blijven zitten, komen weer nieuwe loten. Daarom hebben leden van de Natuurwerkgroep de stronkentrekker bedacht.

De stronkentrekker is een driepoot met draailier, waarmee een flinke stronk helemaal uit de grond kan worden getrokken. De Natuurwerkgroep test dit concept al een paar jaar. Het werkt! Inmiddels is er, na enkele prototypes, een model gemaakt dat sterk en handzaam is. Zaterdag 20 mei wordt het gedemonstreerd op een bijeenkomst van natuurwerkgroepen in Etten-Leur. Hopelijk wordt deze handige vinding daarna op veel meer plaatsen gebruikt!

Zie het volledige artikel in het ED van woensdag 17 mei 2017

Stronkentrekker IVN Natuurwerkgroep Waalre