Tongelreepdal

De Tongelreep is een laaglandbeek die ontspringt bij Neerpelt (België). De beek loopt over Valkenswaards en Waalres grondgebied naar Eindhoven, waar hij uitkomt in de Dommel.

Kenmerk van een laaglandbeek is het geringe verval, en daardoor de vele meanders (bochten) in de loop. In het midden van de 20e eeuw is de Tongelreep verregaand rechtgetrokken, om ten behoeve van de landbouw snel regenwater te kunnen afvoeren.
Inmiddels zijn de inzichten op dat gebied veranderd. Door de snelle afwatering raakt het omringende land makkelijk verdroogd. De Tongelreep mag weer meanderen en daarvoor zijn sinds 2010 beekherstelprojecten uitgevoerd.

De nieuwe meanders zijn vooral goed zichtbaar tijdens wandelingen aan de noordkant van het kerkdorp Aalst. In het nieuwe natuurgebied Diepenvoorde (tussen de Burgemeester Mollaan en de A2) is een korte wandelroute uitgezet. Er zijn poelen gegraven en er lopen Schotse Hooglanders. Helaas is er geen doorgaand pad naar de Genneper Parken die ten noorden van de A2 liggen.

galloway 1280

Meer foto’s

Informatie van Waterschap De Dommel over dit gebied