Vogels

Cursus Vogels Herkennen

Twiske 13 september 2023

De vogelwacht Zaanstreek organiseert in 2024 een cursus Vogels herkennen. De cursus is bedoeld voor beginnende vogelaars, terwijl ook natuurliefhebbers die al iets meer van vogels af weten nog veel kunnen leren. Het lesgeld bedraagt € 75,– per persoon exclusief een kleine bijdrage aan de reis(benzine)kosten van de excursies.

Sinds de start van de cursus in 1992 namen er elk jaar één of zelfs meerdere groepen deel aan deze leerzame en alom gewaardeerde cursus. Ruim 1000 deelnemers hebben sindsdien de vogelcursus al gevolgd. Voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers een cursusboekje dat als leidraad en naslagwerkje dient voor de cursus.

De cursus vindt plaats in de maanden februari t/m mei 2024 en bestaat uit zeven lesavonden en vijf praktijkgerichte excursies naar vogelrijke gebieden.
Kosten 75 euro (exclusief benzinekosten)
Verdere informatie is te vinden bij vogelwachtzaanstreek.nl
Aanmelden bij vogelcursus@vogelwachtzaanstreek.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina