Vogels

Contactpersoon: Theo Lommen.

theo.lommen@hetnet.nl telnr 0651786669

De Vogelwerkgroep bestaat uit een kern van enthousiaste vogelaars, die zich bezig houden met verschillende activiteiten. Die activiteiten bestaan uit het houden van excursies, inventarisaties, maken en controleren van nestkasten en educatie.

De meeste activiteiten staan op het jaarprogramma.

Excursies gaan naar voor vogelaars interessante gebieden, denk daarbij onder andere aan de Hamert, de Biesbosch, Oostvaardersplassen of naar Zeeland.

 

Inventarisaties worden vooral uitgevoerd in samenwerking met SOVON  en Het Limburgs Landschap :

 

Broedvogelmonitoring (BMP)

Telroutes: Ravenvennen (noordelijk gedeelte), Witte Berg (zuidelijk gedeelte Ravenvennen) en Vreewater.

 

Kolonievogels

Kolonies van Blauwe Reiger, Huiszwaluw en Oeverzwaluw.

 

Punt Transect Telling (PTT)

Route Arcen/Lomm

 

Verschillende soorten nestkasten worden door de vogelwerkgroep gemaakt en gecontroleerd. Indien mogelijk worden de vogels ook geringd voor onderzoek. Nestkasten voor o.a.:

 

Educatie

Wat educatie betreft is de vogelwerkgroep betrokken bij het streamen van enkele webcams in het werkgebied van IVN Maasduinen:

 

Interesse…

Heeft U interesse in de activiteiten van de Vogelwerkgroep, neem dan contact met ons op!

 

Verslagen recente excursies

20230422_Biesbosch verslag

20221029_Zeeland

20220424_Biesbosch

20220327_Excursie Hamert

20211023_Kraanvogel excursie Diepholz

20211016_Zeevogels

20210904_Verslag Marken Wadden

20201003_Tiengemeten

 

Verslagen BMP

2022_Verslag Broedvogelinventarisatie Vreewater

2022_Oeverzwaluw inventarisatie Maas

2021_Verslag Broedvogelinventarisatie Witte Berg

 

Overzicht Kolonievogels

2022_Overzicht kolonievogels

 

Verslagen PTT-telling

Punt Transect Telling