Biodiversiteit

Hoe het begon

Na een werkbezoek aan de van Hall-Larensteinschool in Arnhem in het Spoor van de Patrijs en een bijeenkomst van onze werkgroepen, kondigde onze voorzitter, Ton Wetjens, de komst van de werkgroep Biodiversiteit al aan. Een actueel onderwerp waar IVN Maasduinen ook een bijdrage aan kan leveren.

Balans

Biodiversiteit gaat over onderlinge relaties tussen soorten. In de natuur is alles met elkaar verbonden, een collectief netwerk dat ervoor zorgt dat de aarde als geheel functioneert. De mens maakt daar ook deel van uit en is ervan afhankelijk voor zijn voortbestaan. De schoonheid en verwondering die planten en dieren kunnen oproepen, raakt ons allemaal.

Ondersteuning

De werkgroep Biodiversiteit heeft in 2021 de Océ-Weerd, een 5,2 ha groot gebied langs de Maas, omgewerkt van weiland naar bloemenakker samen met het personeel van Canon Production Printing (CPP). 20220520 IVN Bio Océ Weerd (youtube.com). Jaarlijks staan zowel in het voorjaar als de zomer de wilde bloemen in bloei. De afgelopen jaren hebben we meer bloemenakkers aangelegd in ons werkgebied voor de patrijs, de Europese kwartel en fazant. De jongen van de akkervogels voeden zich de eerste tien dagen met insecten (eiwitrijk). En wilde bloemen trekken veel soorten insecten aan.

Wij verzorgen ook workshops over de aanleg van wilde bloemenakkers.

     

Verder wil de werkgroep de leefbaarheid van natuurgebieden vergroten. Zo is landgoed ‘de Turfkoelen’ een kraamkamer voor de boomkikker. Door in overleg te gaan met het waterschap kan het waterbeheer worden geoptimaliseerd voor het behoud van de  zoetwaterpoelen, die noodzakelijk zijn voor de voortplanting.

Uitnodiging

Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp is hierbij van harte uitgenodigd zich bij de werkgroep Biodiversiteit aan te sluiten. Je kunt contact opnemen met:

Contact persoon Annet Weykamp