Buitenschoolsproject

Het Buitenschoolsproject wordt georganiseerd naast het Schoolproject. Van de activiteiten die plaatsgevonden hebben vindt u de verslagen en foto’s via rubrieken hieronder.

Voor de komende activiteiten dient u de activiteitenkalender te raadplegen. Zie de activiteiten met devolgende aanduiding: Jeugd-Buitenschools  …

Informatie voor de (bovenbouw van) basisscholen en de 2 eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.
IVN Maasduinen is in september 2013 gestart met doe-activiteiten voor de jeugd (8-14 jr). De werkgroep stelt zich tot doel de kinderen in de natuur bezig te laten zijn. Door verwondering wordt spelenderwijs kennis en begrip verkregen, waardoor waardering ontstaat voor alles wat leeft (dus ook voor elkaar).

Op de zaterdagmorgen trekken we vanuit de schuur van de fam. Geelen Bong 18 te Velden, per fiets de natuur in. De onderwerpen zijn divers en afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden.

We  hebben een voorlopig programma opgesteld voor de herfstmaanden:
Door de bomen het bos leren zien. Vruchten oogsten en dan appelmoes maken. Herfstsporen zoeken en natuurcreaties maken.

In februari zal het lenteprogramma voor de zaterdagen in  maart, april en mei bekend worden gemaakt. Definitieve aanmelding moet plaats vinden tot uiterlijk 1 week vóór iedere  geplande activiteit. Meld je snel aan, want de groep kan maximaal 20 kinderen groot zijn.

Aanmelding voor Buitenschoolse activiteiten via emailadres:
ivn-maasduinen-jeugd@live.nl
Contactpersoon; José Wennekers

De Jeugdwerkgroep

Hier treft u de verslagen aan van enkele projecten: