Jeugd

Onder deze hoofdgroep Jeugd treft u aan:

Buitenschoolsproject
Dit zijn activiteiten die, zoals de rubriek aangeeft, buiten schooltijd voor de jeugd georganiseerd worden.

Scholenproject
De activiteiten die hier genoemd worden komen tot stand in samenwerking met de scholen.